Genome Editing: Scientific opportunities, public interests, and policy options in the EU

  • vydáno: 31.3.2017

 

Evropskými Akademiemi věd (včetně AV ČR) sdružených v EASAC (European Academies Science Advisory Council) byl vypracovaný dokument “Genome Editing: Scientific opportunities, public interests, and policy options in the EU”.

Tento dokument bude sloužit potřebám Evropské komise a relevantním orgánům při řešení legislativních a dalších otázek spojených s editací genomu.

 

Tisková zpráva o publikaci v anglickém znění. EASAC_Genome_Editing_Final_Press_Release
Genome Editing: Scientific opportunities, public interests, and policy options in the EU EASAC_Report_31_on_Genome_Editing