Rozšíření konfokálních mikroskopů Leica TCS SP8 a Leica TCS SP8 STED 3X

  • vydáno: 21.8.2017

 

Název projektu Rozšíření konfokálních mikroskopů Leica TCS SP8 a Leica TCS SP8 STED 3X
Lhůta pro podání nabídek 20. 09. 2017 do 11:00

 

 

Více informací – www.tenderarena.cz.