Ústavní shromáždění

  • Termín: 16.10.2017 | 14:00
  • Místo: ÚMG, Posluchárna Milana Haška

 

U příležitosti začátku nového semestru se ve středu 16.10. od 14:00 hod. koná v posluchárně Milana Haška krátké ústavní shromáždění určené především pro studenty (obzvláště jsou zváni všichni noví doktorandi!) a jejich školitele, ale vítáni jsou samozřejmě i všichni ostatní pracovníci ústavu.

Na shromáždění budou připomenuty informace důležité pro studenty, ale budou zmíněny i aktuality týkající se stavu projektu BIOCEV, ubytování v krčském areálu a dalších oblastí obecného zájmu.

Poté bude ve vestibulu probíhat neformální diskuse spojená s občerstvením.

Všichni zaměstnanci jsou srdečně zváni!

 

Petr Dráber
ředitel ústavu