Ústav v číslech

Zaměstnanci

Celkový počet 565  
Přepočtený počet 473  

 

Z toho

PhD studenti 113  
Diplomanti 43  
Ve vědeckých útvarech 412  
V servisních útvarech 98  
Administrativních pracovníků 34  
Útvar Biocev 21  

 

Věková struktura vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve vědeckých skupinách v přepočtu na FTE

  muži ženy celkem
do 30 let 23,22 54,45 78
31-40 let 39,00 44,65 84
41-50 let 21,62 17,84 39
51-60 let 12,69 10,55 23
nad 60 let 15,37 8,18 24
Celkem 111,90 135,67 248

 

Počet odpřednášených hodin na VŠ za rok 2016

625 (164 LS, 461 ZS)

 

Struktura finančních zdrojů v roce 2016 (v tisících Kč)

  investiční celkem investiční (bez stavebních) neinvestiční
Institucionální podpora AV ČR 59 285 57 785 194 431
Účelové prostředky (granty, apod.) ČR 80 721 68 594 413 578
z toho Biocev 80 622 68 495 33 556
z toho Operační program Praha Konkurenceschopnost (OPPK) 0 0 0
z toho Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) 0 0 0
z toho Zahraniční granty 99 99 6 649
Smluvní výzkum 0 0 12 051
Průměrná měsíční mzda (za rok 2016) 38 212 Kč

 

Členství ÚMG v právnických osobách

Název právnické osoby Identifikační číslo
BIOCEV z. s. p. o. 75133393
Infrafrontier GmbH DE291307064
Technologické centrum AV ČR 60456540
CzechBio – asociace biotechnologických společností ČR, z. s. p. o. 72022086

 

Budova

Celková podlahová plocha 12 500 m2
Plocha laboratoří 4 500 m2

 

Poslední změna: 8. březen 2017