Ekonomické oddělení

Pracovníci

Vedoucí Jana Immerová
Zástupkyně vedoucí Ing. Vlasta Vašková
Finanční účetní Ivana Brabencová
Veronika Červenková [mateřská dovolená]
Mariana Daňková
Robert Kneifl
Klára Knížková
Správkyně rozpočtu Bc. Martina Málková
Personální referent Michal Sedláček
Rozpočtové referentky PaM Edita Dvořáková, DiS.
Jitka Třísková
Referentka pro agendu cestovních příkazů Lucie Hoferiková, DiS.
Mzdová účetní Irena Nedvědová
Majetková účetní Jiřina Linková
Pokladní Emílie Štorchová
Referentka zásobování Hana Nezbedová
Fakturantka Martina Bukovanská
Grantová referentka Ing. Barbora Jarošová
Administrativní pracovnice Nikola Horníková
Vedoucí Jana Immerová
Finanční účetní Veronika Červenková (Takáčová) (mateřská dovolená)
Mariana Daňková
Robert Kneifl
Klára Knížková
Vlasta Vašková
Majetková účetní Jiřina Linková
Správa rozpočtu  Barbora Jarošová
Martina Málková
Fakturantka Martina Bukovanská
Personální referent Michal Sedláček
Agenda cestovních příkazů Lucie Hoferiková
Mzdová agenda Edita Dvořáková
Irena Nedvědová
Jitka Třísková
Zásobování Hana Nezbedová
Pokladna Emilie Štorchová
Brigádník         Nikola Horníková

 

Galerie

Poslední změna: 14. září 2017