Transgenní jednotka

Radislav Sedláček

 

Místo ÚMG – budova F, 3. patro, místnosti 3.53 a 3.52
Kontakt Tel.: 29644 3137, 29644 3188

 

O pracovišti

Geneticky modifikované myší modely se staly klíčovým nástrojem základního a biomedicínského výzkumu. Schopnost manipulovat s myším genomem přinesla v posledním desetiletí výrazné změny v biomedicínském výzkumu. Zásadní význam této technologie spočívá ve schopnosti kontrolovat expresi požadovaných genů. Tuto expresi je možno zvýšit, snížit či zcela eliminovat.  Transgenní technologie a technologie knock-out/knock-in genů se staly významnými experimentálními postupy při přiřazování funkcí analyzovaným genům na úrovni celého organismu, umožnily přípravu modelů genetických poruch a hodnocení vlivu potenciálních terapeutických cílů a látek, a tím napomohly hledat odpovědi na zásadní otázky základního i aplikovaného výzkumu.
Transgenní jednotka ÚMG  byla zřízena pod vedením doc. Radislava Sedláčka na přelomu let 2008/2009 s cílem poskytnout vědcům z ÚMG a dalších spolupracujících institucí možnost studovat na myších modelech funkce jednotlivých genů.
Služby poskytované jednotkou zahrnují  pronukleární mikroinjekce konstruktů DNA do myších zygot k produkci transgenních founderů; mikroinjekci cílených ES buněčných linií do stádia moruly (8-buněčné embryo) k produkci chimerických myší; archivaci myší (kryokonzervaci embryí a spermií); a přípravu myší z kryokonzerovovaných embryí a spermií, analýzu životaschopnosti spermií, rederivaci myších kmenů a linií apod. (viz také webová stránka – http://tgunit.img.cas.cz/). Jednotka zajišťuje i konzultační a asistenční služby a informace o designu a využití geneticky modifikovaných transgenních myší. Všechny tyto služby jsou také poskytovány externím institucím a vědcům ze státních i soukromých organizací.

 

Pracovníci

Vedoucí oddělení Doc. Radislav Sedláček, Ph.D.

 

Transgenic and Archiving Module

Vedoucí Dipl. Biol. Inken Maria Beck, Ph.D.

 

ES Cell Manipulation and Transgenesis

Vedoucí Irena Jeníčková (Barnetová), Ph.D.
Odborní pracovníci Bc. Kateřina Doleželová
Ing. Jana Ježková
Mgr. Csilla Michaliková

 

 Genotyping Unit

Vedoucí  Ing. Jana Kopkanová
Odborný pracovník Mgr. Dana Kopperová

 

 Targeting Unit

Vedoucí  Björn Schuster, Ph.D.
Odborný pracovník Mgr. et Mgr. Tereza Frostová

 

 

Galerie

Poslední změna: 18. září 2017