PhD Program

FAQ – nejčastější dotazy

 

Jaký je vztah mezi přijímacími pohovory na ÚMG a oborovou radou?
Oborové rady jsou oficiálními orgány spravujícími PhD programy na vysokých školách a doporučují PhD studenty k přijetí. Studenti podávající oficiální přihlášku k PhD studiu do ní uvádějí svého školitele. Přijímací pohovory na ÚMG představují účinný způsob, jak ho nalézt.


Co si mám připravit na pohovory?

Pro interview s PhD komisí si připravte maximálně pětiminutovou anglickou prezentaci diplomové práce v Powerpointu (tzn. okolo pěti panelů s daty). Přineste si ji buď na USB nebo na CD nosiči. Prezentace by měla dát představu o tématu diplomové práce a jejích nejdůležitějších výsledcích. Pamatujte přitom, že méně je více a vystoupení nebude hodnoceno podle toho, kolik informací se podaří za pět minut prezentovat, ale podle toho, nakolik bude přednáška logicky poskládaná a pochopitelná i pro někoho, kdo detailně problematice nerozumí. Velmi vhodné je věnovat jeden panel nejdůležitějšímu experimentu nebo používané metodě. Přednášet budete všichni v angličtině. Po prezentaci bude následovat pětiminutová diskuse. Otázky budou vycházet z předchozí prezentace. Pohovory se školiteli jsou individuální. Pokud budou mít školitelé nějaké speciální požadavky, budou kandidátům sděleny předem. Je určitě prospěšné přinést s sebou nějaké výsledky, které chcete školitelům ukázat.


Když nestihnu podat přihlášku před uzávěrkou, znamená to, že se nemůžu zúčastnit přijímacích pohovorů?

Neznamená. Vyplňte přihlášku a kontaktujte vedoucí skupin, o které máte zájem. Pokud toto uděláte před přijímacími pohovory, s největší pravděpodobností se jich budete moci zúčastnit.


Když se nezúčastním přijímacích pohovorů, znamená to, že nemůžu být přijat na PhD na ÚMG?

Neznamená. Smysl přijímacích pohovorů je ulehčit vedoucím skupin/budoucím školitelům výběr tím, že zájemci o jejich laboratoř přijdou v jeden den, informace o nich budou v jednotném formátu (formulář) a školitelé budou znát i hodnocení kolegů, kteří budou se zájemci o PhD mluvit v komisi. Veškeré rozhodování je pak plně v režii školitelů. Pokud se někdo dohodne s vedoucím skupiny na PhD až po pohovorech, bude také přijat. Takový zájemce ale riskuje, že místo, o které má zájem, bude obsazeno již během pohovorů.


Finance

Po přijetí do postgraduálního studia dostane student od univerzity stipendium ve výši ~ 6000 Kč / měsíc. Navíc se stane zaměstnancem ÚMG a dostává plat (včetně plateb na sociální a zdravotní pojištění) a kromě mzdy získá i zaměstnanecké výhody, např. příspěvek na stravování, denní péče pro děti od 2 do 6 let, přístup ke sportovním aktivitám v areálu (squash, fitness) i mimo něj (např. plavání).


Zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění je povinné pro všechny studenty v České republice a je automaticky strženo z platu. Všichni studenti mají zdravotní pojištění, které pokrývá v podstatě všechny výdaje na zdravotní péče (detaily závisí na zdravotní pojišťovně). Při získávání patřičného pokrytí pomáhá všem zahraničním studentům specializovaná osoba v ÚMG.


Ubytování

Studenti PhD studijních programů mají nárok na studentskou kolej, ale většina studentů bydlí v podnájmech. Ceny kolejí se liší dle typu ubytovaní a lokality. Jednolůžkový pokoj stojí 3-5 tisíc Kč / měsíc. Pokoj v apartmánu stojí 5-6 tisíc Kč / měsíc. Informace o nabídkách pronájmů naleznete například na http://czech-properties.cz/.

 

Pokud potřebujete více informací, kontaktujte prosím Petra Svobodu, předsedu komise pro záležitosti studentů, nebo Patricka Joëla Von Morgena, zástupce PhD studentů v komisi pro záležitosti studentů.

Poslední změna: 14. březen 2016