Oddělení molekulární farmakologie

Jaroslav Blahoš

 

Nervové buňky v mozku reagují na na nové informace a ty si předávají mezi sebou pomocí důmyslných signálů, většinou chemických. Tyto signální molekuly se nazývají neuropřenašeče (neurotransmittery). Aby by mohly mezi sebou komunikovat, jeden neuron tyto látky tvoří a další má na svém povrchu molekuly, které tyto neuropřenašeče specificky rozeznávají. Tyto molekuly, zvané receptory, zprostředkují odpověď dané buňky na přítomnost neuropřenašeče.

Na našem pracovišti studujeme na molekulární úrovni principy signalizace založené na několika přenašečích – glutamátu, kyselině gamma-aminomáselné (GABA) a tzv. endocannabinoidech.

Cílem našeho výzkumu je zjistit, jakým mechanismem tyto neuropřenašeče aktivují příslušné receptory, a jak je možné tuto odpověď regulovat či modulovat pomocí látek, z nichž některé se možná v budoucnu stanou novými léky na některá neurologická onemocnění.

 

Podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině.

Poslední změna: 5. červen 2017