Oddělení transgenních modelů nemocí

Radislav Sedláček

 

Laboratoř se zabývá vývojem nových modelů nemocí pomocí moderních transgenních technologií a soustřeďuje se na výzkum fyziologické a patologické role vybraných proteáz, tj. proteolytických enzymů, které se specificky podílejí nejen na vývoji různých tkání, ale jsou spoluzodpovědné například za vývoji mmunitních chorob, zánětů nebo rakovinových procesů.

Výzkumné projekty se zaměřují na studium procesů spojených s vývojem zánětu a fibrózy jater. V těchto procesech zkoumáme funkci metaloproteináz rodin MMP a ADAM a jejich inhibitorů. Studujeme zejména úlohu ADAM10 při regeneraci, zánětu a vývoji fibrózy v játrech pomocí myšího modelu, který je kondicionálně deficientní pro gen proteinázy ADAM10 v  játrech. Vytváříme transgenní myšší modely pro studium role aktivace jaterních hvězdicových buněk (HSC) a myofibroblastů v jaterní fibrogenezi.

 

Podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině.

Poslední změna: 5. červen 2017