Oddělení molekulární imunologie

Václav Hořejší

 

Imunitní systém je založen na několika typech bílých krvinek, které jsou schopny rozpoznat, že je v jejich okolí něco v nepořádku, a že je proti možnému nebezpečí potřeba zasáhnout. Buňky imunitního systému rozeznávají potenciální nebezpečí a komunikují s okolím pomocí řady rozpoznávacích molekul na svém povrchu (tzv. receptory). Po navázání příslušného ligandu receptor je do buňky předán signál, který může vyvolat patřičnou reakci (např. dělení buněk nebo naopak jeho utlumení, produkci protilátek, změnu vlastností buňky („diferenciaci“). Někdy jsou tyto signalizační mechanismy porouchané a fungují buď příliš málo nebo naopak zbytečně intenzivně, což vede k různým chorobám (imunitní nedostatečnosti, alergie, autoimunitní choroby, hematologické malignity)

Naše laboratoř se zabývá molekulárními detaily složitých signalizačních dějů používaných receptory buněk imunitního systému. Objevujeme nové proteinové molekuly, které se signalizace účastní nebo ji regulují. Spolupracujeme s klinickými hematologickými pracovišti na vývoji diagnostických a terapeutických prostředků a postupů.

Jako zásadní nástroje pro naši práci používáme tzv. monoklonální protilátky produkované tzv. hybridomovými buňkami, které si v naší laboratoři připravujeme (viz Research). Mnohé z těchto monoklonálních protilátek jsou užitečné i pro praktické účely (např. diagnostika některých typů leukemií). Máme proto úzkou spolupráci s biotechnologickými firmami, které tyto „vedlejší produkty“ našeho základního výzkumu úspěšně komercializují.

 

 

Podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině.

Poslední změna: 7. srpen 2015