Oddělení transkripční regulace

 

Zrak je velmi důležitým smyslem většiny živočichů, včetně lidí. Přitom genetický původ a evoluce oka nejsou ještě zdaleka objasněné. Tato okolnost trápila již zakladatele evoluční teorie Charlese Darwina, který se problému evoluce oka věnoval ve svém klíčovém díle “O původu druhů”. V přírodě je možné pozorovat neuvěřitelně pestrou škálu různých typů očí. Je téměř neuvěřitelné, že za vznik nejroztodivnějších druhů očí obratlovců i bezobratlých jsou často zodpovědné stejné geny. V našem oddělení používáme pro studium vzniku a vývoje očí moderní metody molekulární, buněčné a vývojové biologie a genetiky. Evoluci a embryonální vývoj oka zkoumáme převážně na modelech myši, kopinatce a medúzy. Naše výsledky pomohou objasnit evoluci oka jako orgánu zraku a také přispět k porozumění vzniku genetických poruch zraku u člověka.

 

Podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině.

Poslední změna: 5. červen 2017