Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ – 30.6.2015

  • vydáno: 3. 6. 2015

 

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 15. 5. 2015 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 – 2022.

 

 

Více informací – www.mzcr.cz
S případnými dotazy se prosím obracejte na Šárku Šímovou.

 

Termín podání přihlášek: 30. 06. 2015