ERC Starting Grants – 17.11.2015

  • vydáno: 12. 8. 2015

 

Evropská výzkumná rada vyhlásila výzvu na podávání žádostí o ERC Starting Grants (ERC-StG-2015). Uzávěrka k podávání návrhů je 17. listopadu 2015, 17:00. ERC Starting Grants jsou určeny na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých výzkumných pracovníků ve fázi vytváření vlastního nezávislého výzkumného týmu v jakékoli členské zemi EU či v zemích přidružených.

Po formální stránce mohou být žadateli výzkumní pracovníci jakéhokoli věku či národnosti, kteří získali Ph.D. v rozmezí 2 až 7 let před fixním datem 1.1.2016 a je očekáváno, že budou mít minimálně jednu publikaci bez podílu Ph.D. školitele.

V době podávání návrhů nemusí být žadatel zaměstnán v hostitelské instituci.

Výše finanční podpory může činit až 1,5 mil. EUR na dobu pěti let. Žádosti se podávají prostřednictvím Participant Portalu.

 

 

Více informací – http://erc.europa.eu.

S případnými dotazy se prosím obracejte na Šárku Šímovou.
Termín podání přihlášek: 17. 11. 2015