Dodávky kitů, reagencie a plastů pro projekt CNE – část 2: Kity, reagencie a materiál pro izolaci RNA a DNA

  • vydáno: 20. 7. 2020

 

Název projektu Dodávky kitů, reagencie a plastů pro projekt CNE – část 2: Kity, reagencie a materiál pro izolaci RNA a DNA
Lhůta pro podání nabídek 10.08.2020 do 10:00

 

 

Více informací – www.tenderarena.cz.