Akce

Nuclear Architecture, Lipids, and Phase Separation

Ostatní akce

  • Termín: 24. 10. 2019 - 25. 10. 2019
  • Místo: IMG building

The aim of the workshop is to provide insight into state of the art methods and data available about precise localization and metabolism of nuclear lipid-containing structures, as well as to discuss the diverse functional implications of these nuclear molecular assemblies in gene expression. [pokračovat]


Pokroky v molekulární biologii a genetice

Kurzy

  • Termín: 4. 11. 2019 - 15. 11. 2019
  • Místo: ÚMG, Posluchárna Milana Haška

Cílem kurzu je poskytnout informace o vědeckých pokrocích na mezioborovém poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s některými biotechnologickými pohledy.
[pokračovat]


Superresolution in Light Microscopy

Kurzy

  • Termín: 25. 11. 2019 - 27. 11. 2019
  • Místo: budova ÚMG

The major objective of the course is to introduce available superresolution fluorescence microscopy methods to potential users: PhD students and Postdocs with research interests in biology.
[pokračovat]