Akce

Pokroky v molekulární biologii a genetice

Kurzy

  • Termín: 4. 11. 2019 - 15. 11. 2019
  • Místo: ÚMG, Posluchárna Milana Haška

Cílem kurzu je poskytnout informace o vědeckých pokrocích na mezioborovém poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s některými biotechnologickými pohledy.
[pokračovat]


Superresolution in Light Microscopy

Kurzy

  • Termín: 25. 11. 2019 - 27. 11. 2019
  • Místo: budova ÚMG

The major objective of the course is to introduce available superresolution fluorescence microscopy methods to potential users: PhD students and Postdocs with research interests in biology.
[pokračovat]