Kurzy

Mikroskopické metody v biomedicíne 2020

Kurzy

  • Termín: 12. 10. 2020 - 16. 10. 2020
  • Místo: budova ÚMG

  Československá mikroskopická společnost spolu s Ústavem molekulární genetiky AV ČR Vás zve na kurz Mikroskopické metody v biomedicíne, který se uskuteční v Praze v termínu 12.‐16.10.2020. Pětidenní kurz zaměřený na teorii a doplněný praktickými ukázkami a cvičeními se intenzivně věnuje moderním metodám světelné a elektronové mikroskopie. Program kurzu je každoročně aktualizován tak, aby odrážel nové trendy v oboru světelné… [pokračovat]


Pokroky v molekulární biologii a genetice

Kurzy

  • Termín: 2. 11. 2020 - 13. 11. 2020
  • Místo: ÚMG, Posluchárna Milana Haška

Cílem kurzu je poskytnout informace o nejnovějších vědeckých pokrocích na poli molekulární biologie, genetiky a biomediciny s vybranými novými biotechnologickými přístupy.
[pokračovat]