PhD Program

Společenský život na ústavu

Akademický rok na IMG začíná PhD konferencí, kterou si organizují sami PhD studenti obvykle na začátku října, a kromě jejich přednášek jsou vždy zváni také 2 hosté. Na úvod konference zároveň probíhá krátké přivítání nových PhD studentů ředitelem IMG. V polovině října následuje IMG Bootcamp, který je věnován studentům 1. ročníku doktorského studia a jejich uvedení do studentského života na IMG. IMG Bootcamp je zaměřen na networking, motivaci a základní dovednosti, které studenti potřebují během PhD studia. První polovina listopadu je věnována Pokrokům v molekulární biologii a genetice, dvoutýdennímu semináři, který musí většina studentů splnit jako jeden z požadavků v rámci studijního plánu. V průběhu akademického roku pak probíhá několik menších společenských událostí organizovaných studenty, jako např. Happy Hours, turnaj ve stolním fotbálku, BBQ setkání a další.

Fotogalerie

IMG Bootcamp 2022
IMG Bootcamp 2021
IMG Bootcamp 2019
IMG Bootcamp 2015
IMG Bootcamp 2012
IMG Bootcamp 2011
Život v Praze

V Praze se dá vyrazit za kulturousportem.

V blízkosti IMG v areálu Akademie věd se nachází kurt pro volejbal, který je v jarních a letních měsících hojně využíván. V sousedství IMG je také naše posilovna a kurt na squash.

Užitečné informace o dopravě, kultuře nebo ubytování v Praze lze nalézt také na této stránce.