Přednášky pro studenty

Pokroky v molekulární biologii a genetice

Každoroční přednáškový kurz pořádá Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. v rámci doktorských studijních programů v biomedicíně při UK a AV ČR.

Kurz je určen především pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky, ev. i pro magisterské studenty. Cílem kurzu je poskytnout informace o vědeckých pokrocích na mezioborovém poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s některými biotechnologickými pohledy.  

Více informací o kurzu – https://pokroky.img.cas.cz.