O ústavu

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) je veřejná vědecká instituce, součást Akademie věd České republiky, provádějící výzkum v oblasti molekulární, strukturní a buněčné biologie, imunologie, funkční genomiky a bioinformatiky.

 

ikonka

Genetika, Genomika a Bioinformatika

Tato část výzkumu se zabývá vývojem nových genetických modelů (např. myší a kuřat), objasňuje genetické faktory
spojené s různými chorobami,, sekvenuje a analyzuje velkou část genomu a velké objemy genomických dat.

Genetika, Genomika a Bioinformatika
ikonka

Molekulární virologie

Hlavním tématem tohoto výzkumu jsou buněčné receptory, které umožňují vstup virů do buněk . Dalším tématem jsou retroviry, které jsou schopny sebe sama zabudovat do genomu hostitele a měnit ho.

Molekulární virologie
ikonka

Molekulární onkologie

Zahrnuje výzkum onkogenů (genů způsobujících rakovinové bujení) a antionkogenů. Dále také aktivační mechanismus těchto genů v buňkách, posuny v chromozomech a role jiných faktorů, které jsou zodpovědné za onkogenické změny v buňkách.

Molekulární onkologie
ikonka

Buněčná biologie a imunologie

Tato část výzkumu se zaměřuje na strukturu cytoskeletu na molekulární úrovni, molekulární architekturu buněčných jader a jejich roli při transkripci a regulaci genů. Imunologický výzkum se zaměřuje na molekulární mechanismy, které jsou zodpovědné za aktivaci mnoha typů bílých krvinek a zkoumá také roli membránových mikrodomén a signálních molekul.

Buněčná biologie a imunologie
ikonka

Buněčná signalizace

Výzkum v této oblasti se zabývá molekulárními mechanismy při přenosu signálů z buněčných receptorů do vnitřních částí buňky, které vedou k aktivaci buněk, jejich proliferaci (množení), apoptóze (zániku buněk) nebo sekreci (vylučování) buněčných produktů.

 

Hlavní prioritou ÚMG je základní výzkumná činnost, jejímž výstupem jsou především vědecké publikace v prestižních mezinárodních časopisech. Neméně důležitý je také aplikovaný výzkum a přenos výsledků do praxe. Důležitou součástí ÚMG jsou servisní skupiny a moderní národní výzkumné infrastruktury (Czech-Bioimaging, Czech Centre for Phenogenomics, CZ-OPENSCREEN a ELIXIR CZ), které zajišťují optimální využití sofistikovaných přístrojů a poskytují tak základnu pro  vývoj nových nástrojů a metod využívaných vědeckou komunitou nejen v rámci ÚMG, ale také jinými výzkumnými ústavy či laboratořemi v Česke republice i v zahraničí.

 

logo - Czech-Bioimaging logo - Czech Centre for Phenogenomics (CCP) logo - CZ-OPENSCREEN logo - ELIXIR CZ

 

Propagační video

Obrázky ÚMG

Poslední změna: 5. říjen 2020