Vizuální identita značky IMG

Jednotná vizuální identita (styl) je vizuální způsob, jakým se ústav prezentuje při komunikaci s veřejností a dalšími institucemi. Jednotná vizuální identita buduje povědomí o ústavu a vytváří obraz dobře zavedené instituce, která je jednoznačně rozpoznatelná od ostatních. Je proto velmi důležité, aby ústav prezentoval sám sebe jednotným a konzistentním vizuálním způsobem.

 

Logotyp, grafický manuál a pravidla pro používání vizuální identity ústavu – http://logo.img.cas.cz/.

Poslední změna: 18. duben 2013