Odkazy

Mezinárodní vědecké instituce a databáze

NCBI (Genbank, Entrez, PubMedline etc.)
SwissProt – ExPASy Proteomics Server
FEBS – Federation of European Biochemical Societies
IUBMB – International Union of Biochemistry and Molecular Biology
EMBO – European Molecular Biology Organization
EMBL – European Molecular Biology Laboratory
EMBL outstation in UK
European Federation of Immunological Societies
International Union of Immunological Societies
European Life Sciences Organization
HHMI – Howard Hughes Medical Institute
Wellcome Trust
NIH – National Institutes of Health
European Microscopy Society
Biotechnology
EU Research & Innovations

 

České vědecké instituce

Akademie věd České republiky Areal AV Krc
Biotechnologický ústav AV ČR
Fyziologický ústav AV ČR
Mikrobiologický ústav AV ČR
Ústav experimentální medicíny AV ČR – pouze anglicky
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Postgraduální doktorské studium biomedicíny
Středisko vědeckých informací FGÚ, areál Krč
Technologické centrum AV ČR
Periodika vydávána AV ČR
Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta
1. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
Vysoká škola chemicko-technologická

 

Vědecké společnosti

Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii
Československá mikroskopická společnost
Rada vědeckých společností České republiky

 

Ostatní vědecké instituce

Czech Liaison Office for Research and Development (CZELO)
Učená společnost České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – “Výzkum a vývoj”
Rada pro výzkum a vývoj
Ministerstvo zdravotnictví ČR – “Výzkum a vývoj”

 

Grantové agentury

Grantová agentura ČR
Technologická agentura ČR
Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

 

Vyhledávání grantových příležitosti

ANLUPA – Aplikace pro automatické vyhledávání a sledování výzev

 

Bioinformatické odkazy

Bioinformatic links – soubor užitečných bioinformatický odkazů
Human Endogenous Retroviruses Database

 

Poslední změna: 1. červenec 2021