Teaching (in Czech)

Řešení 3D struktury makromolekul – Přírodovědecká fakulta UK Praha

Semestrální přednáška na katedře biochemie PřF UK probíhá každoročně v zimním semestru. Je určena studentům magisterského a doktorandského studia, jež seznámí se základy trojrozměrné struktury proteinů a blíže představí dvě nejpoužívanější metody určení 3D struktury: rentgenovou krystalografii a nukleární magnetickou rezonanci (NMR). Informace o předmětu v SIS UK – MC250P17.

 

Přednášející:

  • Pavlína Řezáčová, Ústav molekulární genetiky a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
  • Jiří Brynda, Ústav molekulární genetiky a Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
  • Richard Hrabal, VŠCHT


Doba a místo konání: zimní semestr, úterý  13:00, učebna CH7, Hlavova 8

 

Sylabus – 12 přednášek v rozsahu 90 minut

1. Základy struktury proteinů (P.Ř.)
2. Úvod do rentgenové krystalografie (P.Ř.)
3. Krystaly makromolekul, jejich vlastnosti a příprava (P.Ř.)
4. Teorie difrakce (J.B.)
5. Sběr difrakčních dat (P.Ř.)
6. Řešení 3D struktury, fázový problém (J.B.)
7. Výstavba modelu, upřesňování a hodnocení kvality modelu (J.B.)
8. Základní pojmy NMR spektroskopie (R.H.)
9. Metody a instrumentace NMR spektroskopie (R.H.)
10. Principy a metody vícerozměrné NMR spektroskopie (R.H.)
11. Řešení struktury proteinů pomocí NMR spektroskopie. Část 1 (R.H.)
12. Řešení struktury proteinů pomocí NMR spektroskopie. Část 2 (R.H.)

 

Prezentace k přednáškám (stánka chráněná heslem)

Last change: October 22, 2019