Servisní laboratoř funkční genomiky a bioinformatiky

 

Místo ÚMG – budova F, místnosti 2.51, 2.64
Tel.: 29644 3148 (laboratoř), 24106 3412 (vedoucí)
Dokumenty Ceník (nový ceník je v prípravě)

 

O pracovišti

Servisní laboratoř byla založena na konci roku 2005 jako součást Oddělení myší molekulární genetiky. Od ledna 2007 se stala nezávislou servisní jednotkou, která poskytuje kompletní zpracování vzorků pomocí DNA čipů (expresní profilování, genotypování a resekvenování), dále poskytuje analýzu exprese pomocí kvantitativní real-time PCR a automatizaci některých laboratorních protokolů s využitím robotických systémů pro práci s kapalinami. Jednotka je vybavena přístroji pro analýzu DNA čipů firmy Affymetrix a Illumina BeadStation 500, real-time PCR cyklerem Roche LC480 a dvěma robotickými systémy pro práci s kapalinami PerkinElmer JANUS, dále přístroji pro analýzu kvality a kvantity analyzovaných vzorků, spektrofotometrem Nanodrop a kapilárním elekroforetickým analyzátorem Agilent Bioanalyzer 2100. Kromě vědeckých skupin ÚMG jsou služby poskytovány také dalším výzkumným institucím v ČR i v zahraničí. Pracoviště patří mezi certifikované evropské servisní laboratoře Affymetrix.  

 

Pracovníci

Vedoucí Ing. Hynek Strnad, Ph.D.
Zástupce vedoucího Mgr. Michal Kolář, Ph.D.
Odborní pracovníci Ing. Miluše Hradilová (Hroudová), Ph.D. (částečný úvazek)
Ing. Martina Chmelíková (mateřská dovolená)
Mgr. Šárka Kocourková
Mgr. Marcela Vedralová (mateřská dovolená)

 

Galerie

Poslední změna: 20. květen 2020