Servisní laboratoř monoklonálních protilátek a kryosklad

 

Místo ÚMG – budova F, 2. patro, místnosti 2.53, 2.54 a 2.56
Kontakt Tel.: 29644 3140, Mobil: 774 798 140
Dokumenty Pravidla a ceník

 

O pracovišti

Monoklonální protilátky

Servisní laboratoř nabízí kompletní servis pro přípravu monoklonálních protilátek včetně imunizace myší dle vybraného imunizačního schématu, primárního screeningu (ELISA), klonace (limitním ředěním, nebo do agaru), následného sekundárního screeningu (ELISA), zamrazení buněčné banky a napěstování tkáňového supernatantu od vybraných klonů;  testování tkáňových supernatantů na přítomnost mykoplasmat v tkáňových kulturách pomocí fluorescenčního mikroskopu a případné léčení nakažené kultury. Provádí také přípravu monoklonálních protilátek ve formě tkáňového supernatantu nebo ascitické tekutiny a zamrazení buněčné banky linií a hybridomů.

Kryobanka

Kryobanka pro dlouhodobé uchovávání vzorků v kapalném dusíku byla dokončena a uvedena do provozu v lednu 2007. Stávající kapacita kryobanky je 320 000 vzorků s možností dalšího rozšíření. Kryobanka slouží k uchovávání buněčných linií, hybridomů, myších spermií a myších embryí v tekutém dusíku, nebo jeho parách. Skladovací kontejnery (LABS40K – Taylor-Wharton a 24K) jsou napojeny na venkovní zásobník pro tekutý dusík o objemu 6000 litrů a automaticky doplňovány. Celý systém kryobanky je napojen na záložní zdroj energie pro případ výpadku proudu. Veškeré operace, diagnostika a hlídání hladiny kapalného dusíku ve skladovacích kontejnerech jsou plně automatizovány a kontrolovány. Parametry (teplota, vlhkost, koncentrace O2) a bezpečnost v kryobance, stejně jako samotných skladovacích nádobách, jsou sledovány monitorovacím systémem s napojením na GSM a webové rozhraní.

 

Pracovníci

Vedoucí Mgr. Dobromila Kumpoštová (Matějková)
Laborantky Hana Korábová
Ladislava Sobotková

 

Galerie

Poslední změna: 12. únor 2021