Transgenní a archivační modul

 

Místo CCP/BIOCEV, Průmyslová 595, 252 50 Vestec
Kontakt Tel.: 325 873 246, 325 873 256

 

O pracovišti

Geneticky modifikované myší modely se staly klíčovým nástrojem základního a biomedicínského výzkumu. Schopnost manipulovat s myším genomem přinesla v posledním desetiletí výrazné změny v biomedicínském výzkumu. Zásadní význam této technologie spočívá ve schopnosti kontrolovat expresi požadovaných genů. Tuto expresi je možno zvýšit, snížit či zcela eliminovat.  Transgenní technologie a technologie knock-out/knock-in genů se staly významnými experimentálními postupy při přiřazování funkcí analyzovaným genům na úrovni celého organismu, umožnily přípravu modelů genetických poruch a hodnocení vlivu potenciálních terapeutických cílů a látek, a tím napomohly hledat odpovědi na zásadní otázky základního i aplikovaného výzkumu.
Transgenní jednotka ÚMG  byla zřízena pod vedením doc. Radislava Sedláčka na přelomu let 2008/2009 s cílem poskytnout vědcům z ÚMG a dalších spolupracujících institucí možnost studovat na myších modelech funkce jednotlivých genů.
Služby poskytované jednotkou zahrnují  pronukleární mikroinjekce konstruktů DNA do myších zygot k produkci transgenních founderů; mikroinjekci cílených ES buněčných linií do stádia moruly (8-buněčné embryo) k produkci chimerických myší; archivaci myší (kryokonzervaci embryí a spermií); a přípravu myší z kryokonzerovovaných embryí a spermií, analýzu životaschopnosti spermií, rederivaci myších kmenů a linií apod. (viz také webová stránka – www.phenogenomics.cz). Jednotka zajišťuje i konzultační a asistenční služby a informace o designu a využití geneticky modifikovaných transgenních myší. Všechny tyto služby jsou také poskytovány externím institucím a vědcům ze státních i soukromých organizací.

 

Pracovníci

Vedoucí oddělení

 

Transgenic and Archiving Module

Vedoucí
Zástupce vedoucího Mgr. Petr Kašpárek, Ph.D.

 

ES Cell Manipulation and Transgenesis

Vedoucí
Odborní pracovníci

 

 Genotyping Unit

Vedoucí 
Odborní pracovníci
Bc. Eliška Machalová

 

 Targeting Unit

Vedoucí 
Odborní pracovníci

 

 

Galerie

Poslední změna: 15. leden 2020