Útvar BIOCEV

 

BIOCEV logo

Útvar BIOCEV byl na ÚMG založen v září 2009. Jeho hlavním úkolem bylo organizační zajištění přípravy a současná realizace projektu nového výzkumného centra excelence – Biotechnologického a biomedicínského centra Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci – BIOCEV. Jde o společný projekt šesti ústavů AV ČR (Ústavu molekulární genetiky, Mikrobiologického ústavu, Fyziologického ústavu, Ústavu experimentální medicíny, Biotechnologického ústavu a Ústavu makromolekulární chemie) a Univerzity Karlovy zastoupené v něm dvěma fakultami (Přírodovědeckou fakultou a 1. lékařskou fakultou).

Centrum BIOCEV je založeno na třech pilířích znalostního trojúhelníku.

Výzkumný program, který zajišťuje vysoce kvalitní vědecké výstupy, je nadřazen všem ostatním. Pokrývá pět základních oblastí: funkční genomiku, buněčnou biologii a virologii, strukturní biologii a proteinové inženýrství, biomateriály a tkáňové inženýrství a vývoj diagnostických a terapeutických postupů. Tento vědecký program je podporován šesti špičkovými výzkumnými infrastrukturami a servisními laboratořemi: České centrum pro fenogenomiku, Zobrazovací metody, Centrum molekulární struktury, OMICS – Genomika a Proteomika a Kryobanka.

Celková podlahová plocha centra činí cca 25,5 tis. m2. Centrum se nachází na pozemku o rozloze 5,5 ha, tedy přibližně jako 12 fotbalových hřišť. Přenos výsledků výzkumu do praxe představuje druhý pilíř BIOCEV. Centrum je také zaměřeno na intenzivní spolupráci s komerční sférou a bude zajišťovat ochranu duševního vlastnictví a jeho další využití.

Třetím pilířem je výuka a výchova zejména postgraduálních studentů, která je prováděna v rámci probíhajících studijních programů Univerzity Karlovy a nově akreditovaných programů v biotechnologii a biomedicíně. Kromě toho BIOCEV plánuje specializované mezinárodní kurzy pro české a zahraniční studenty a mladé vědce. Nové centrum bude také provádět výuku specialistů v pokročilých biotechnologických metodách.

BIOCEV je členem významných evropských konsorcií jako ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), EuroBioImaging, INFRAFRONTIER a INSTRUCT. K začlenění do evropského výzkumného prostoru došlo ještě před samotným založením BIOCEV, což samo o sobě dokazuje kvalitu tohoto budoucího výzkumného centra.

Slavnostní zahájení provozu BIOCEV dne 16. června 2016 (zleva: Pavel Martásek, ředitel BIOCEV, Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy, Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, Pavel Bělobrádek, místopředseda vlády, Kateřina Valachová, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, Jiří Drahoš, předseda Akademie věd ČR, Tibor Švec, starosta Vestce BIOCEV je situován ve středočeském Vestci. Do roku 2020 pojme až 600 nových zaměstnanců a 250 pre- a postgraduálních studentů. Centrum bylo financováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu pro výzkum a vývoj pro inovace. Celkové náklady činily 2,3 mld. Kč. Stavba byla zahájena v říjnu 2013 a oficiálně ukončena v prosinci 2015. Slavnostní zahájení provozu proběhlo 16. června 2016 za přítomnosti mnoha významných tuzemských i zahraničních hostů ze světa vědy a politické reprezentace. Pro další informace navštivte www.biocev.eu.

 

Propagační videa

 

Poslední změna: 15. leden 2020