Oddělení molekulární farmakologie

Studujeme principy signalizace a regulace neurotransmiterových receptorů

+ endokanabinoidy, + kanabinoidní receptor, + receptory spřažené s G-proteiny

Jaroslav Blahoš

Vedoucí oddělení

Jaroslav Blahoš

Vědecká kariéra – Milníky

od 2007: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
2002: PhD, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
1996-2000: Postdoktorand, CNRS, Montpellier, Francie
1994-1996: Postdoktorand, NIDCD, NIH, Bethesda, USA
1990: MUDr., 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Interakce SGIP1 s kanabinoidním receptorem 1 (CB1R) v mozku

Zjistili jsme, že SGIP1 (SH3 domain GRB2-like endophilin-interacting protein 1) modifikuje signální dráhu CB1R tím, že zasahuje do internalizace, která následuje po aktivaci CB1R. Zároveň jsme zjistili, že SGIP1 se, stejně jako CB1R, koncentruje v presynaptických částech neuronů. [pubmed] [doi]

Regulace kanabinoidního receptoru CB1R in vivo pomocí SGIP1

Testovali jsme SGIP1 deficientní myši v řadě behaviorálních testů. U myší SGIP1-/- se nezměnily senzomotorické vlastnosti, úroveň explorace ani pracovní paměť, zároveň se ale snížily příznaky úzkostí. Podle našich výsledků vede absence SGIP1 ke změnám určitých druhů chování, které vzniká podáním THC a aktivací CB1R. [pubmed] [doi]

Snížení akutní nocicepce u myší s SGIP1 delecí

Zjistili jsme, že SGIP1-/- myši jsou více citlivé na analgetika. Podle našich výsledků se SGIP1 podílí na regulaci emocionality, nálady a nocicepce a moduluje in vivo signalizaci kanabinoidních receptorů CB1. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016 / 2013-2014 / 2011-2012 / 2009-2010 / 2008 / 2007

Další informace o skupině