Oddělení myší molekulární genetiky

Snažíme se porozumět genetickým a molekulárním mechanismům hybridní sterility

+ poddruhy myší, speciace, + Prdm9, meiotická rekombinace a párování chromozomů, + synaptonemální komplex, + inaktivace chromozomu X

Jiří Forejt

Vedoucí oddělení

Jiří Forejt

Vědecká kariéra – Milníky

2006: Profesor, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
1993-1996: Hostující profesor, Princeton University, USA
1991: Doktor věd, Lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
od 1980: Vedoucí výzkumné skupiny, IMG, Praha
1975: CSc. (PhD), IMG, Praha

Lokalizace prvního genetického faktoru hybridní sterility Hst1 u obratlovců

V genomu poddruhu Mus musculus jsme zmapovali lokus hybridní sterility Hst1. Po naší studii následovala vlna genetických studií hybridní sterility myší z laboratoří v Evropě, USA a Japonsku. Naše původní práce o mechanismech speciace u savců je citována dodnes. [pubmed] [doi]

Identifikace prvního genu hybridní sterility Prdm9 u savců v rámci lokusu Hst1

Význam našeho objevu Prdm9 jako „genu pro speciaci“ komentovala různá média a prestižní vědecké časopisy Nature a Science. [pubmed] [doi]

Nová definice chromozomální hybridní sterility řízená Prdm9

Zjistili jsme, že v genomu složeném ze dvou poddruhů myší závisí meiotická synapse a rekombinace homologních chromozomů striktně na jejich poddruhovém původu a kombinaci alel Prdm9. Toto zjištění poskytuje základ pro hypotézu o chromozomální hybridní sterilitě řízené Prdm9. [pubmed] [doi]

Výzkumné zprávy

2020-2022 / 2017-2019 / 2015-2016 / 2013-2014 / 2011-2012 / 2009-2010 / 2008 / 2007

Další informace o skupině