Oddělení myší molekulární genetiky

Granty

Probíhající granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
Rekonstituce minimálního genomu hybridní sterility Grantová agentura České republiky 2022-2023 J. Forejt Přejít na web

Ukončené granty

Název grantu Poskytovatel Období Řešitel Web
AnEUploidy: understanding the importance of gene dosage imbalance in human health using genetics, functional genomics and systems biology 6. rámcový program EU 2006-2011 J. Forejt Přejít na web
Praemium Academiae Akademie věd České republiky 2007-2013 J. Forejt
Molekulární biologie diferencující se buňky Grantová agentura České republiky 2009-2012 P. Hozák, Pe. Dráber, Pa. Dráber, J. Forejt Přejít na web
Isolace interakčních partnerů meiotické histonové metyltransferázy Hybrid sterility 1 (PR-domain 9) Grantová agentura České republiky 2010-2013 Z. Trachtulec Přejít na web
Epigenetické regulátory exprese v myší spermatogenezi Grantová agentura České republiky 2011-2013 O. Mihola Přejít na web
Genomická architektura a molekulární podstata hybridní sterility myši. Grantová agentura České republiky 2013-2017 J. Forejt Přejít na web
Genetická kontrola celogenomové meiotické rekombinace a rozpoznání homologů Grantová agentura České republiky 2016-2018 J. Forejt Přejít na web
Úloha alelických variací a aktivity Prdm9 genu v hybridní sterilitě myší Grantová agentura České republiky 2017-2019 E. Parvanov Přejít na web
Úloha <em>Prdm9 </em>jako speciačního genu Akademie věd České republiky 2017-2018 J. Forejt
Úloha PRDM9 zprostředkované synapse meiotických chromozomů v hybridní sterilitě Grantová agentura České republiky 2020-2022 J. Forejt Přejít na web

Další informace o skupině