Oddělení myší molekulární genetiky

Výzkum

Poddruhy myší, speciace, Prdm9, meiotická rekombinace a párování chromozomů, synaptonemální komplex, inaktivace chromozomu X

Hybridní sterilita je definována jako situace, kdy dva druhy, z nichž každý je plodný, vytvoří hybridní potomstvo, které je sterilní. Hybridní sterilita tak narušuje volnou výměnu genů mezi populacemi, která je základním předpokladem pro vznik nových druhů. Identifikovali jsme první a doposud jediný „speciační“ gen u savců, který řídí hybridní sterilitu mezi dvěma poddruhy myší. Tento gen, PR domain-containing 9 (Prdm9), určuje místa genetické rekombinace v genomu myší a většiny ostatních savců. U neplodných hybridů způsobuje alelická nekompatibilita genu Prdm9 poruchy v opravě DNA a v meiotickém párování chromozomů, což vede k neplodnosti samců. Další, dosud neobjevený velký gen hybridní sterility myší se nachází v lokusu Hstx2 na chromozomu X a moduluje účinek Prdm9.

V současné době se snažíme identifikovat gen hybridní sterility vázaný na X a pochopit molekulární mechanismus jeho interakce s Prdm9 a dalšími geny hybridní sterility. K molekulárnímu profilování izolovaných populací spermatogenních buněk používáme kombinaci celogenomového genetického mapování s vysokým rozlišením a RNA-seq. Kombinací technik imunofluorescenční mikroskopie a fluorescenční in-situ hybridizace studujeme meiotické párování chromozomů a transkripční inaktivaci chromozomu X specifickou pro samce, což jsou procesy narušené u sterilních samčích hybridů. Znovu  definujeme chromozomální hybridní sterilitu pomocí panelu kmenů s mezi-poddruhovou substitucí chromozomů v modelu „syntetické hybridní sterility“ řízené Prdm9.

Imunofluorescenční mikroskopie jaderného chromozomálního preparátu z primárního spermatocytu v pachytenním stadiu sterilního hybridního samce
Vlevo: Imunofluorescenční mikroskopie jaderného chromozomálního preparátu z primárního spermatocytu v pachytenním stadiu sterilního hybridního samce. Synaptonemální komplexy jednotlivých párů chromozomů jsou vizualizovány imunologickým barvením proteinu SYCP3 (zeleně). Asynapsované chromozomy jsou obarveny protilátkou anti-HORMAD2 (oranžová). Z: Forejt J. Can a non-coding genomic sequence provoke infertility of interspecific hybrids? Hommage to Theodosius Dobzhansky (Nature Portfolio Ecology & Evolution Community. May 31, 2018 (se svolením).
Vpravo: Poddruhově specifické strukturní varianty (SV) v lokusu Hstx2 a v doprovodných oblastech odhalené optickým mapováním genomu (Bionano Genomics). Každý rámeček obsahuje srovnávací analýzu de-novo optické mapy (dole) a in-silico referenční mapy sestavy genomu mm10 B6 (nahoře) reprezentující poddruhy myši domesticus a musculus (B6N, PWK, PWD) a konsomický kmen (B6.DX.64-69A, B6.DX.64-69B). Převzato z: Lustyk D. et al. Genomic structucture of Hstx2 modifier of Prdm9-dependent hybrid male sterility (Genetics, Vol. 213, 1047-1063 November 2019).

Další informace o skupině