Studium

Kromě samotné výzkumné práce se vědci z Ústavu molekulární genetiky AV ČR (ÚMG) podílejí na výchově studentů, a to počínaje úrovní bakalářského studia. V každé výzkumné skupině se několik studentů pod vedením zkušených odborníků učí experimentálním technikám a metodikám vědecké práce a přitom si připravuje svoji diplomovou nebo disertační práci. Řada vědců také přednáší na vysokých školách, většinou bez nároku na finanční odměnu.

PhD program ÚMG je součástí postgraduálního studia v biomedicíně, ve kterém je sdružena Univerzita Karlova a řada ústavů Akademie věd. Jednotlivé studijní obory jsou organizovány příslušnými oborovými radami. Také na práci těchto oborových rad se podílejí vědečtí pracovníci ÚMG. Postgraduální studium na ÚMG je zaměřeno na molekulární, buněčnou a vývojovou biologii, imunologii, genetiku a virologii. Každoročně organizují postgraduální studenti na ÚMG svoji vlastní vědeckou konferenci.

V současnosti pracuje na ÚMG přibližně 50 pregraduálních a 100 postgraduálních studentů. Pro ně i pro studenty z jiných ústavů či vysokých škol ÚMG pořádá či spolupořádá odborné kurzy, jako např. každoroční cyklus „Pokroky v molekulární biologii a genetice“ nebo mikroskopické kurzy. Zájemci o účast ve studijních programech na ÚMG se mohou také seznámit s vybranými laboratořemi během Dnů otevřených dveří pořádaných každý rok Akademií věd ČR na počátku listopadu. Konkurzy do PhD programu se pak konají počátkem února.

 

Diplomové práce 2009 – 2015,  2019 – 2020 diploma theses 2009 - 2015
Disertační práce (PhD) 2009 – 2015,  2019 – 2020 phd theses 2009 - 2015

Semestrální přednášky a kurzy v roce 2013/2014

semestral_courses_and_lectures_2013-2014

Poslední změna: 29. leden 2021