Pedagogická činnost

Semestrální přednášky a kurzy v roce 2015/2016

Marie Lipoldová, Taťána Jarošíková (ČVUT) „Základy molekulární biologie“, Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI), ČVUT v Praze
Marie Lipoldová „Pokroky v imunologii infekčních onemocnění“, 3. lékařská fakulta UK
Marie Lipoldová „Molekulární mechanismy obrany proti infekci“, 3. lékařská fakulta UK
Marie Lipoldová „Pokroky v molekulární imunologii“, 3. lékařská fakulta UK
Dominik Filipp „Vrozená imunita“, Přírodovědecká fakulta UK
Tomáš Brdička, Václav Hořejší „Imunologie“, Přírodovědecká fakulta UK
Tomáš Brdička, Karel Drbal, Dominik Filipp, Václav Hořejší, Pavel Otáhal „Pokroky v imunologii I“, Přírodovědecká fakulta UK
Karel Drbal „Molekulární imunologie“, Přírodovědecká fakulta UK
Jan Pačes, Jiří Vondrášek „Bioinformatika“, Přírodovědecká fakulta UK
Petr Svoboda „Epigenetika“, Přírodovědecká fakulta UK
Ladislav Anděra, Kamila Burdová, Libor Macůrek, Václav Urban „Integrita genomu v karcinogenezi a stárnutí“, Přírodovědecká fakulta UK
Zbyněk Kozmik „Modelové organismy ve vývojové biologii“, Přírodovědecká fakulta UK
Vladimír Kořínek „Molekulární biologie rakoviny“, Přírodovědecká fakulta UK
Ladislav Anděra „Molekulární mechanismy apoptózy, Molecular Mechanisms of Apoptosis“, Přírodovědecká fakulta UK
David Staněk „Struktura a funkce RNA“, Přírodovědecká fakulta UK
Petr Dráber „Strategie grantové aplikace“, Přírodovědecká fakulta UK
Pavel Dráber „Struktura a funkce cytoskeletu“,  Přírodovědecká fakulta UK
Pavel Dráber ˆ„Mikrotubuly a signální transdukce“, Kurz buněčná
biologie, 1. lékařská fakulta UK
Pavlína Maloy Řezáčová, Jiří Brynda, Richard Hrabal „Řešení trojrozměrné struktury makromolekul“, Přírodovědecká fakulta UK
Václav Pačes, Tomáš Ruml, Jan Pačes „Genové inženýrství“, VŠCHT Praha
Tomáš Ruml a Václav Pačes „Molekulární genetika“, VŠCHT Praha
Richard Hrabal, Jiří Brynda, Jiří Šantrůček, Vojtěch Spiwok, Pavel Ulbrich „Modelování molekul a bioinformatika“, VŠCHT Praha
Radislav Sedláček „Myší modely lidských nemocí pro experimentální toxikologii“, Palackého Univerzita, Olomouc
Jaroslav Blahoš „Farmakologie“, 2. lékařská fakulta UK a LFUK Hradec Králové
Pavel Hozák, Lucie Kubínová, Jana Nebesářová „Mikroskopické metody v biomedicíně“, pětidenní teoretický kurz s demonstracemi a praktickými cvičeními, Československá mikroskopická společnost a Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
Pavel Hozák „Transmisní elektronová mikroskopie v přírodních vědách“, kurz určený pro začátečníky a středně pokročilé, Československá mikroskopická společnost, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., FEI company
Pavel Hozák „Zpracování a analýza mikroskopického obrazu v biomedicíně“, pětidenní teoretický kurz s demonstracemi a praktickými cvičeními, Československá mikroskopická společnost, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
David Staněk a Pavel Hozák „Pokročilé techniky ve fluorescenční mikroskopii“, praktický kurz zaměřený na pokročilé metody např. FRAP, FRET, TIRF a super-rezoluční mikroskopii, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Československou mikroskopickou společností.
Petr Svoboda, Jiří Jonák „Pokroky v molekulární biologii a genetice“, dvoutýdenní kurz, Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i a Centrum doktorských studijních programů v biomedicíně při UK a AV ČR
Martin Gregor „Transgenní modely ve fyziologii“, přírodovědecká fakulta UK
Ondřej Šeda „Biologie a genetika 1“ (Všeobecné lékařství)
Ondřej Šeda „Biologie a genetika 2“ (Všeobecné lékařství)
Ondřej Šeda „Klinická genetika“ (Všeobecné lékařství)
Hynek Strnad, Jan Pačes „Genomika: algoritmy a analýza“, VŠCHT Praha, FIT ČVUT v Praze
Michal Kolář, Hynek Strnad „Analýza genové exprese“, VŠCHT Praha, FIT ČVUT v Praze
Jan Pačes, Hynek Strnad „Případové studie z bioinformatiky“, VŠCHT Praha, FIT ČVUT v Praze

Poslední změna: 20. listopad 2018