Pedagogická činnost

Semestrální přednášky a kurzy v roce 2020/2021

Tomáš Brdička, Václav Hořejší „Imunologie“, Přírodovědecká fakulta UK
Lukáš Čermák „Proteinová dynamika“, Přírodovědecká fakulta UK 
Pavel Dráber „Struktura a funkce cytoskeletu“, Přírodovědecká fakulta UK 
Petr Dráber „Strategie grantové aplikace“, Přírodovědecká fakulta UK 
Dominik Filipp „ Vrozená imunita“, Přírodovědecká fakulta UK 
Jiří Forejt „Pokroky v molekulární biologii a genetice“, Organizováno Ústavem molekulární genetiky AV ČR a Centrem doktorských programů v biomedicíně na UK a Akademii věd ČR
Zdeněk Hodný „Fyziologie stárnutí, buněčná senescence a karcinogeneze“, Přírodovědecká fakulta UK
Michal Kolář „Systémová biologie (doktorský)“, Fakulta chemické technologie,
VŠCHT Praha
Michal Kolář, Jiří Novotný „Analýza genové exprese“, Fakulta chemické technologie,
VŠCHT Praha
Vladimír Kořínek, Lucie Láníková „Molekulární biologie rakoviny I“, Přírodovědecká fakulta UK
Zbyněk Kozmik „Modelové organismy ve vývojové biologii“, Přírodovědecká fakulta UK
Marie Lipoldová „Imunologie“, Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI), ČVUT v Praze
Veronika Niederlová „Pokroky v imunologii“, Přírodovědecká fakulta UK
Jan Pačes „Případové studie z bioinformatiky“, Fakulta chemické technologie,
VŠCHT Praha
Jan Pačes „Bioinformatika“, Přírodovědecká fakulta UK
Jan Pačes, Michal Kolář „Fylogenomika aplikovaná genomika“, Fakulta chemické technologie,
VŠCHT Praha
Jan Pačes, Petra Svatoňová „Genomika: algoritmy a analýza“, Fakulta chemické technologie,
VŠCHT Praha
Pavlína Maloy Řezáčová „Strukturní biologie buňky“, Přírodovědecká fakulta UK
Pavlína Maloy Řezáčová,
Jiří Brynda
„Řešení určující směrovou strukturu makromolekul“, Přírodovědecká fakulta UK
David Staněk „Struktura a funkce RNA“, Přírodovědecká fakulta UK
Petr Svoboda „Epigenetika“, Přírodovědecká fakulta UK
Petr Svoboda „Pokroky v molekulární biologii a genetice“, 1. – 3. lékařská fakulta UK, Přírodovědecká fakulta UK
Ondřej Štěpánek „Imunologie“, Přírodovědecká fakulta UK 
Kateřina Trejbalová „Lékařská virologie a virová patogeneze“, Přírodovědecká fakulta UK

 

Poslední změna: 25. leden 2021