Pedagogická činnost

Semestrální přednášky a kurzy v roce 2019/2020

Pavel Dráber „Struktura a funkce cytoskeletu“, Přírodovědecká fakulta UK 
David Staněk „Struktura a funkce RNA“, Přírodovědecká fakulta UK
Ondřej Štěpánek „Imunologie“, Přírodovědecká fakulta UK 
M. Lipoldová, I. Krayem „Základy molekulární biologie“, Fakulta biomedicínského inženýrství (FBMI), ČVUT v Praze
Tomáš Brdička, Václav Hořejší „Imunologie“, Přírodovědecká fakulta UK
Vladimír Kořínek „Molekulární biologie rakoviny I“, Přírodovědecká fakulta UK
Zdeněk Hodný „Fyziologie stárnutí, buněčná senescence a karcinogeneze“, Přírodovědecká fakulta UK
Michal Kolář „Systémová biologie (magisterský)“, Fakulta chemické technologie,
VŠCHT Praha
Michal Kolář „Systémová biologie (doktorský)“, Fakulta chemické technologie,
VŠCHT Praha
Jan Pačes, Petra Svatoňová „Genomika: algoritmy a analýza“, Fakulta chemické technologie,
VŠCHT Praha
Michal Kolář, Jiří Novotný „Analýza genové exprese“, Fakulta chemické technologie,
VŠCHT Praha
Jan Pačes „Případové studie z bioinformatiky“, Fakulta chemické technologie,
VŠCHT Praha
Jan Pačes „Bioinformatika“, Přírodovědecká fakulta UK
Petr Svoboda „Epigenetika“, Přírodovědecká fakulta UK
Petr Svoboda „Epigenetika“, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
Petr Svoboda „Pokroky v molekulární biologii a genetice“, 1. – 3. lékařská fakulta UK, Přírodovědecká fakulta UK
Zbyněk Kozmik „Modelové organismy ve vývojové biologii“, Přírodovědecká fakulta UK
Kateřina Trejbalová „Virová patogeneze“, Přírodovědecká fakulta UK
Pavlína Maloy Řezáčová,
Jiří Brynda
„Řešení trojrozměrné struktury makromolekul“, Přírodovědecká fakulta UK
Pavlína Maloy Řezáčová,
Jiří Brynda
„Strukturní biologie buňky“, Přírodovědecká fakulta UK
Jiří Jonák
  • Buněčná energetika
  • Biosyntéza a degradace mastných kyselin
  • Metabolismus tetrapyrolů
  • Metabolismus purinů a pyrimidinů
  • Biosyntéza bílkovin a její regulace
  • Posttranslační modifikace bílkovin
  • Sbalování bílkovin a jeho poruchy. Nemoci z chybného/alternativního sbalování a agregace bílkovin. Priony.
  • Degradace bílkovin v buňce.

Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK

 

Poslední změna: 26. březen 2020