Úspěchy

Grantové projekty

 

Přehled grantových projektů řešených na ústavu od roku 2005 do současnosti.
[pokračovat]

Publikace

 

Publikace v odborných časopisech a knihách, informace o jejich významnosti a citovanosti.
[pokračovat]

Aplikace a realizace

Výsledky aplikovaného výzkumu se spoluúčastí pracovníků ústavu.
[pokračovat]

Ocenění pracovníků ústavu

 

Ceny a vyznamenání jednotlivých pracovníků i výzkumných týmů ústavu.
[pokračovat]

Členství v prestižních společnostech

Význační pracovníci ústavu jsou členy prestižních vědeckých společností.
[pokračovat]