Aplikace a realizace

Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. (ÚMG) udržuje od svého vzniku silnou tradici propojení špičkového výzkumu s odpovědným uplatněním výsledků v praxi. Dlouhodobě spolupracujeme s desítkami výzkumných a průmyslových partnerů. Většina sídlí v zahraničí ale i v ČR máme řadu partnerů a další vývoj našich technologií pomohl založit více než půl tuctu českých spin-off společností, z nichž některé se již úspěšně prosadili i na globálním trhu. 

Centrum transferu technologií (CTT) vyhledává aplikovatelné výsledky a zabezpečuje ochranu duševního vlastnictví ÚMG.  CTT pomáhá výzkumníkům ÚMG rozvíjet spolupráci s aplikační sférou (komerčními subjekty či orgány státní správy) formou transferu znalostí nebo hospodářské činnosti.

 

Příjmy z transferu znalostí Příjmy z transferu znalostí
Seznam patentů Seznam patentů
Vybrané výsledky Vybrané výsledky

 

Poslední změna: 29. červen 2020