Aplikace a realizace

Příjmy (v tis. Kč), přepočtené příjmy na 1 pracovníka a souhrn aplikačních výsledků v letech 2011 – 2017

 

Parametr 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Přepočtený počet výzkumných pracovníků* 187(292) 195(304) 204(326) 247 (311) 272 (329) 376 (333) 284 (335)
Příjem z národních účelových prostředků VaV 168 955 161 334 277 368 253 909 338 544 304 128 310 632
Příjem z mezinárodních grantů 14 916 936 5 093 3 059 8 961 6 649 23 823
Institucionální prostředky 145 636 149 837 126 401 123 895 155 997 194 431 196 823
Smluvní výzkum a prodej VaV služeb 27 052 22 714 9 414 14 250 14 929 11 874 15 152
Příjmy celkem 356 559 334 821 418 276 395 113 518 431 517 082 546 430
Celkem na 1 výzkumného pracovníka** 1907(1221) 1717(1101) 2050(1283) 1600(1270) 1906(1576) 1375(1553) 1924(1631)

* V závorkách jsou uvedeny počty výzkumných pracovníků ústavu.
Výzkumným pracovníkem je pro účely této statistiky zaměstnanec v kategorii V1-V6, tj. odborný pracovník vědy a výzkumu, doktorand, postdoktorand, vědecký asistent, vědecký pracovník a vedoucí vědecký pracovník.

** V závorkách jsou uvedeny příjmy na počty pracovníků ústavu.

Seznam užitných vzorů

Seifert D, Jelínek P, Marešová L, Sedláček J, Lebeda O, Ráliš J, Holčák P: Stínící kontejner pro pevnolátkový terč.
Datum udělení vzoru: 15.08.2016. Číslo vzoru: 29695. [ÚPV]

Seifert D, Jelínek P, Marešová L, Sedláček J, Lebeda O, Holčák P: Automatizovaný mikrofluidní systém.
Datum udělení vzoru: 19.07.2016. Číslo vzoru: 29648. [ÚPV]

Seifert D, Jelínek P, Marešová L, Sedláček J, Lebeda O: Mikrofluidní chemický čip pro značení monoklonálních protilátek radionuklidy.
Datum udělení vzoru: 07.09.2015. Číslo vzoru: 28597. [ÚPV]

Hozák P, Šlouf M, Nebesářová J, Moša M, Krivjanská M: Soubor vzájemně rozlišitelných nanočástic pro vícenásobné ultrastrukturální značení.
Datum udělení vzoru: 07.02.2011. Číslo vzoru: 21711. [RIV] [ÚPV]

Seznam patentů

Brynda J, Cígler P, Grüner B, Řezáčová Maloy P, Mader P, Šícha V, Bakardjiev M, Holub J, Dzubak P, Hajduch M: Inhibidores de anhidrasa carbónica y método de su producción.
Datum zveřejnění
: 28.06.2016. Číslo přihlášky: PCT/CZ2012/000106. [OEPM]

Bartůněk P, Kořínek V, Pombinho A, Tůmová L: Farmaceutický přípravek obsahující monensin pro léčení familiární adenomatózní polypózy.
Datum udělení patentu: 11.05.2016. Číslo patentu: 306011. [ÚPV]

Havlík M, Kaplánek R, Dolenský B, Rak J,  Bříza T, Džubák P, Hajdúch M, Konečný P, Štěpánková J, Králová J, Král V: Asymetrické Trögerovy báze s hydrazonovou substitucí a jejich použití k léčbě onkologických onemocnění.
Datum udělení patentu: 23.12.2015. Číslo patentu: 305683. [ÚPV]

Kaplánek R, Bříza T, Havlík M, Rak J, Kejík Z, Džubák P, Hajdúch M, Konečný P, Štěpánková J, Králová J, Král V: Dioxocyklobutenylhydrazony a jejich protirakovinné účinky.
Datum udělení patentu: 02.12.2015. Číslo patentu: 305626. [ÚPV]

Kaplánek R, Jakubek M, Havlík M, Rak J,  Bříza T, Džubák P, Hajdúch M, Konečný P, Štěpánková J, Králová J, Král V: Kofein-8-hydrazony jako nová cytostatika pro léčbu onkologických onemocnění.
Datum udělení patentu: 02.12.2015. Číslo patentu: 305625. [RIV] [ÚPV]

Rak J, Kaplánek R, Štulcová T, Drašar P, Havlík M, Bříza T, Džubák P, Hajdúch M, Konečný P, Štěpánková J, Králová J,  Král V: Cholylhydrazony a jejich použití k léčbě nádorových onemocnění a leukémií.
Datum udělení patentu: 25.11.2015. Číslo patentu: 305607. [ÚPV]

Kaplánek R, Bříza T, Havlík M, Rak J, Kejík Z, Džubák P, Hajdúch M, Konečný P, Štěpánková J, Králová J,  Král V: Benzothiazolem substituované cyklobut-3-en-1,2-dion-3-hydrazony a jejich použití k léčbě leukémií a nádorových onemocnění.
Datum udělení patentu: 14.10.2015. Číslo patentu: 305538. [ÚPV]

Kaplánek R, Havlík M, Rak J, Králová J,  Král V: Deriváty Trögerových bází a jejich cytostatické vlastnosti.
Datum udělení patentu: 16.09.2015. Číslo patentu: 305488. [RIV] [ÚPV]

Grekov I, Pombinho A,  Šíma M, Kobets T, Bartůněk P, Lipoldová M: Farmaceutický přípravek obsahující difenylenjodonium pro léčení onemocnění vyvolaných parazity čeledi Trypanosomatidae.
Datum udělení patentu: 20.05.2015. Číslo patentu: 305247. [RIV] [ÚPV]

Král V, Králová J, Martásek P, Bříza T, Kejík Z: Využití polymethiniových solí jako senzorů pro nádorové markery.
Datum udělení patentu: 29.12.2014. Číslo patentu: 304948. [RIV] [ÚPV]

Flieger M, Stodůlková E, Kolařík M, Man P, Černý J, Císařová I, Králová J: Submerzní kmeny Quambalaria sp. CCM 8372 a CCM 8373, směs naftochinonových barviv jimi produkovaná, způsob jejich produkce a použití.
Datum udělení patentu: 29.01.2014. Číslo patentu: 304335. [RIV] [ÚPV]

Hozák P, Šlouf M, Nebesářová J, Moša M, Krivjanská M: Soubor vzájemně rozlišitelných nanočástic, způsob jejich přípravy a jejich použití pro vícenásobné ultrastrukturální značení.
Datum udělení patentu: 18.12.2013. Číslo patentu: 304250. [RIV] [ÚPV]

Rak J, Kaplánek R, Král V, Králová J, Štulcová T, Drašar P: Konjugáty hydrazonů s kyselinou cholovou jako nová cytostatika.
Datum udělení patentu: 18.09.2013. Číslo patentu: 304112. [ÚPV]

Král V, Bříza T, Kejík Z, Králová J, Rimpelová S, Ruml T, Martásek P: Využití polymethiniových solí jako mitochondriálních sond.
Datum udělení patentu: 05.09.2013. Číslo patentu: 304094. [RIV] [ÚPV]

Brynda J, Cígler P, Grüner B,  Řezáčová Maloy P, Mader P, Šícha V, Bakardjiev M, Holub J, Dzubak P, Hajduch M: Carbonic anhydrase inhibitors and method of their production.
Datum zveřejnění: 02.05.2013. Číslo přihlášky: PCT/CZ2012/000106. [USPTO]

Brynda J, Cígler P, Grüner B,  Řezáčová Maloy P, Mader P, Šícha V, Bakardjiev M: Inhibitory karbonické anhydrasy, způsob jejich přípravy.
Datum zveřejnění: 02.05.2013. Číslo přihlášky: 2011-676. [ÚPV]

Kaplánek R, Rak J, Král V, Králová J: Ftalazin-1-ylhydrazony a jejich použití k léčbě nádorových onemocnění.
Datum udělení patentu: 06.03.2013. Číslo patentu: 303748. [RIV] [ÚPV]

Novák P, Sedlák D, Bartůněk P, Kotora M: Ligands of estrogen receptors α and β, method of their preparation, and pharmaceuticals comprising them.
Datum udělení patentu: 18.12.2012. Číslo patentu: US8334280. [RIV]

Rejman D, Pohl R, Bartůněk P, Ribeiro Pombinho A, Krasny L, Latal T: Lipophosphonoxins, method of their preparation and use.
Datum zveřejnění: 28.11.2012. Číslo přihlášky: 2012-169491. [RIV] [ÚPV]

Rejman D, Pohl R, Bartůněk P, Riberio Pombinho Antonio José, Krásný P, Látal T: Lipofosfonoxiny, jejich příprava a použití.
Datum udělení patentu: 31.10.2012. Číslo patentu: 303569. [RIV] [ÚPV]

Smetana K, Dvořánková B, Lacina L, Strnad H, Kolář M, Chovanec M, Plzák J, Čada Z, Vlček Č, Szabo P, Betka J, Motlík J, Kovářová H, Jarovská K: Kombinace monoklonálních protilátek nebo jejich Fab fragmentů pro použití jako léčivo a farmaceutický přípravek tyto protilátky nebo jejich Fab fragmenty obsahující.
Datum udělení patentu: 25.04.2012. Číslo patentu: 303227. [RIV] [ÚPV]

Smetana K, Dvořánková B, Lacina L, Strnad H, Kolář M, Chovanec M, Plzák J, Čada Z, Vlček Č: Kombinace monoklonálních protilátek nebo jejich Fab fragmentů pro použití jako léčivo a farmaceutický přípravek tyto protilátky nebo jejich Fab fragmenty obsahující.
Datum udělení patentu: 17.03.2010. Číslo patentu: 301597. [RIV] [ÚPV]

Novák P, Sedlák D, Bartůněk P, Kotora, M: Ligandy estrogenových receptorů alfa a beta, způsob jejich přípravy a farmaceutické prostředky, které je obsahují.
Datum zveřejnění: 12.11.2009. Číslo přihlášky: 2009-741723. [RIV] [ÚPV]

Hejnar J, Šenigl F: Regulační genový element obsahující promotor/zesilovač chráněný před methylací DNA a umlčením genové exprese.
Datum udělení patentu: 26.03.2009. Číslo patentu: 300377. [RIV] [ÚPV]

Král V, Bříza T, Kejík Z, Králová J, Poučková P: Použití multimodálních systémů pro přípravu přípravků k léčbě a diagnostikování nádorových onemocnění.
Datum udělení patentu: 02.02.2009. Číslo patentu: 300197. [RIV] [ÚPV]

Vybrané výsledky spolupráce s podnikatelskou sférou a dalšími organizacemi získané řešením projektů na ÚMG v létech 2010 - 2013

Licenční smlouva s firmou Seattle Genetics (poskytnutí cDNA kódující specifickou monoklonální protilátku). Využití: pro konstrukci potenciálního terapeutického produktu
Aptamer inhibující enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy. Uplatnění: Prototyp soupravy pro Hot start PCR s aptamerem inhibujícím enzymatickou aktivitu Taq DNA polymerázy. Výsledek získaný v rámci řešení projektu Nové generace DNA aptamerů. Poskytovatel: TA ČR, partnerská organizace: Top-Bio, s.r.o.
Experimentální vývoj multimodálního holografického mikroskopu – revolučního prototypu mikroskopu na bázi nekoherentní holografie. Partnerské organizace podílející se na řešení projektu:  TESCAN, a.s., VUT v Brně
Využití nanovlákenných nosičů k přenosům kmenových buněk pro léčebné účely. Výsledek získaný při řešení projektu Biokompatibilní nanovlákenné konstrukty vytvářející nové lékové formy pro aplikaci biologicky a farmakologicky aktivních látek. Partnerské organizace podílející se na řešení projektu: Elmarco s.r.o., ÚEM AV ČR, v.v.i., ÚMCH AV ČR, v.v.i.
Plasmid pro expresi rek. Strep-TRItag-TRAIL pro selektivní precipitaci TRAIL-TRAIL-R komplexů. Příprava a charakterizace monoklonální protilátky proti cytoskeletárnímu proteinu NFH. Příprava a charakterizace monoklonálních protilátek rozpoznávajících lidský protein Abraxas-1. Plasmidy exprimující rekombinantní proteiny hAPP-IgG a hAPLP2-IgG. Příprava a charakterizace lidského proteinu LGR5 a polyklonálních protilátek rozpoznávajících lidský protein LGR5. Výsledky získané při řešení projektu: Centrum molekulární a buněčné imunologie. Tyto výstupy nacházejí uplatnění u realizátora Exbio Praha a.s. a Apronex, s.r.o. Partnerské organizace podílející se na řešení projektu: MBÚ AV ČR, v.v.i., PřFUK, Exbio Praha a.s., Apronex s.r.o.
Příprava monoklonálních protilátek proti proteinu CLIC5a, LARGE a OPAL1. Výsledky získané při řešení projektu: Centrum molekulární a buněčné imunologie. Tyto protilátky nacházejí uplatnění u realizátora Apronex s.r.o. Partnerské organizace podílející se na řešení projektu: 2. LF UK, Apronex s.r.o.
15 hybridomových linií připravených v rámci projektu: Struktura a poruchy nukleoskeletu buněčného jádra – identifikace a diagnostika. Partnerská organizace podílející se na řešení projektu: KRD s.r.o.
Konjugované nanočástice s protilátkama hybridomové linie 2E3-41, 3B6-3, 4C6-37, 5G3-51, 6B4-56, 6B4-57, 6D6-16 a 6D6-34, připravené v rámci projektu „Nové nanopartikule pro ultrastrukturální diagnostiku“. Partnerská organizace podílející se na řešení projektu: Central European Biosystems s.r.o.
Konstrukce nanovlákenných nosičů s inkorporovaným cyklosporinem A a nesoucích kmenové buňky pro terapeutické využití. Výsledek získaný při řešení projektu Biokompatibilní nanovlákenné konstrukty vytvářející nové lékové formy pro aplikaci biologicky a farmakologicky aktivních látek. Partnerská organizace podílející se na řešení projektu: Elmarco s.r.o., ÚEM AV ČR, v.v.i., ÚMCH AV ČR, v.v.i.
Nové univerzální qPCR mixy. Výsledek získaný při řešení projektu Nano-PCR, ultrasenzitivní test detekce specifických proteinů v tělních tekutinách. Partnerské organizace podílející se na řešení projektu: Universita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta, Psychiatrické centrum Praha, Vidia, s.r.o., Top-Bio s.r.o.
Nová metoda pro stanovení nízkých koncentrací bílkovin v komplexních biologických tekutinách pomocí nano-iPCR. Výsledek získaný při řešení projektu: Nano-PCR, ultrasenzitivní test detekce specifických proteinů v tělních tekutinách. Partnerské organizace podílející se na řešení projektu:3LF UK, Psychiatrické centrum Praha, Vidia, s.r.o., Top-Bio s.r.o.
Certifikovaná metodika (postup) – Kvalitativní průkaz antigenů virových vakcín. Výsledek získaný při řešení projektu: Nové nanopartikule pro ultrastrukturální diagnostiku. Partnerská organizace podílející se na řešení projektu: SEVAPHARMA a.s.
Monoklonální protilátky 2E3.H3.F2,4C6.D12.D2, 5G3.E1.G9, 5G3.E5.A8 a 6B4.E9.B4 navázané na zlaté nanotyčinky. Výsledek získaný při řešení projektu: Nové nanopartikule pro ultrastrukturální diagnostiku. Partnerská organizace podílející se na řešení projektu: Central European Biosystems s.r.o.
Monoklonální protilátky 2E3.H3.F2, 3B6.0.C7, 4C6.D12.D2, 5G3.E5.A8, 6B4.E9.B4, 6B4.E9.B6, 6B4.E9.B12 a6D6.F10.D12 navázané na kubické paladiové nanočástice. Výsledek získaný při řešení projektu: Nové nanopartikule pro ultrastrukturální diagnostiku. Partnerská organizace podílející se na řešení projektu: Central European Biosystems s.r.o.

 

Aplikovaný výzkum, na němž se podílí ÚMG (většinou ve spolupráci s biotechnologickými firmami), má jasný ekonomický potenciál. Pracovníci ÚMG založili v uplynulých 15 letech 7 spin-off biotechnologických firem, které samostatně fungují a dynamicky se rozvíjejí. Jedná se o následující firmy:

Apronex s.r.o.
http://www.apronex.cz/
Zaměřená na výzkum, vývoj a produkci biologicky aktivních rekombinantních proteinů.
Cellvia s.r.o. Zaměřená na vývoj léčiv založených na malých molekulách; aktivity se teprve rozjíždějí.
EXBIO Praha a.s.
http://www.exbio.cz/
Zaměřená na výzkum, vývoj a produkci monoklonálních protilátek a rekombinantních proteinů.
Proteix s.r.o.
http://www.proteix.cz/
Zaměřená na výzkum, vývoj a produkci rekombinantních proteinů.
Top-Bio s.r.o.
http://www.top-bio.cz/
Zaměřená na vývoj a výrobu reagencií pro amplifikaci DNA fragmentů polymerázovou řetězcovou reakcí.
V uplynulých 15 letech bylo připraveno a realizačním partnerům  (Exbio, Apronex, Top-Bio) předáno na smluvním základě více než 150 komerčně využívaných hybridomových linií a plasmidových konstruktů pro přípravu rekombinantních proteinů.
 
Celkový obrat založený na těchto produktech byl v uplynulých 15 létech více než 200 miliónů Kč.

Výstupy projektů TAČR - Program GAMA

 • Model obesity a Diabetes mellitus 2. typu pomocí geneticky modifikovaných myší s insercí nadbytečných kopií genu pro SGIP1. [PDF]
 • Monoklonální protilátka anti-TPX2 pro diagnostiku nádorových onemocnění. [PDF]
 • Panel monoklonálních protilátek anti-GCP2 pro diagnostiku nádorových onemocnění. [PDF]
 • Hybridní Twa DNA polymeráza se zvýšenou enzymatickou aktivitou. [PDF]
 • Kit pro detekci autoprotilátek proti enterickým alfa‐defensinům. [PDF]
 • Nová látka s účinky proti parazitu Leishmania. [PDF]
 • TP enhancer pro citlivou RT-PCR analýzu. [PDF]
 • Multiplexová analýza uvolňování cytokinů a měření jejich koncentrace v malých biologických vzorcích. [PDF]
 • Teplotně citlivý DNA aptamer blokující enzymatickou aktivitu Twa DNA polymerázy. [PDF]
 • Nový způsob značení rekombinantních fragmentů protilátek radionuklidy mědi pro PET zobrazování nádorů. [PDF]
 • ELISA test k detekci gama-tubulinu pro diagnostiku nádorových onemocnění. [PDF]
 • Vývoj sondy pro rutinní detekci amplifikace genu PPM1D v klinických vzrorcích karcinomu prsu. [PDF]

V případě zájmu o další informace k projektům, zakoupení patentů / licencí se prosím obracejte na Centrum pro Transfer Technologií, ÚMG AV ČR, Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4.

Tel.: 241 063 227, 602 892 876
E-mail: ctt@img.cas.cz

Poslední změna: 19. červen 2018