Výsledky

Vědci v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., pracují na desítkách grantových projektů, v nichž studují řadu molekulárně biologických a biomedicínsky významných fenoménů. Své výsledky každoročně publikují v několika stovkách původních vědeckých článků v prestižních mezinárodních časopisech. Řada výsledků je chráněna pro průmyslové použití a nabízena průmyslovým partnerům v České republice i v zahraničí k dalšímu uplatnění.

Náš ústav spolupracuje s výzkumníky a partnery z celého světa, poskytuje expertní a servisní výzkumné služby a také se podílí na vzdělávání pregraduálních i postgraduálních studentů několika univerzit.

 

Vysledky

 

Poslední změna: 5. listopad 2020