Výzkum

Proteinová stabilita, proteazóm, buněčná odpověď na stres, ubikvitin ligázy

Hlavním úkolem ubikvitin-protezómového systému (UPS) je odstranění nepotřebných nebo poškozených proteinů. Cullin-RING ubikvitin ligázy (CRL) zprostředkovávají ubikvitinaci mnoha takových substrátů. Naším cílem je odhalit nové substráty CRL, zejména ty, které se účastní nádorové progrese, buněčné reakce na stres či buněčného cyklu. Předpokládáme, že tyto nové interakce mohou sloužit jako potenciální terapeutické cíle v oblasti léčby rakoviny a jiných patologických stavů.

 

 

Poslední změna: 2. říjen 2019