Oddělení molekulární a buněčné imunologie

 

Výzkumná témata

Genetika a genomika leishmaniázy, epistáze, léky proti leishmaniáze, klíšťová encefalitida. [pokračovat]

 

Výzkumné zprávy

2015-2016
2013-2014
2011-2012
2009-2010
2008
2007
 

 

Na co jsme alergičtí a jaké geny to kontrolují

(Vzájemné působení genů a prostředí při vzniku alergických onemocnění) Atopie (nejčastější typ alergie) je náchylnost ke zvýšené produkci imunoglobulinu E (IgE) proti běžným alergenům prostředí, k nimž patří např. pyly, roztoči a plísně. Počet lidí trpících různými atopickými chorobami jako jsou astma, senná rýma a dermatitida celosvětově vzrůstá a nikdo neví proč. Vnímavost k atopickým onemocněním je ovlivněna jak prostředím, tak genetickými faktory, a v různých populacích se liší. V naší laboratoři hledáme geny, které kontrolují vznik atopií u české a ruské populace. Nejdříve jsme určili hlavní alergeny ve skupinách českých a ruských atopických rodin. Tyto výsledky nám umožnují lépe rozdělit naše soubory atopických rodin pro další genetický výzkum a mají i význam pro zlepšení léčby a prevence u sledovaných atopiků.

Ke genetickým studiím používáme speciální genetický model tzv. rekombinantních kongenních kmenů myší. Na základě podobnosti myšího a lidského genomu je možné zmapovat kontrolní gen u myši, a pak nalézt gen se stejnou funkcí u člověka. našich experimentech jsme zmapovali jsme 9 míst v genomu které kontrolují hladinu IgE v séru po infekci parazitem Leishmania major. Je zajímavé, že sedm z těchto míst bylo mapováno do úseků obdobných lidským chromosomálním úsekům, které kontrolují hladinu celkového IgE v lidských atopických onemocněních. Genetická analýza u myši může tedy pomoci v těchto úsecích identifikovat neznámé geny, které kontrolují atopické choroby.

Genetika vnímavosti k infekčním chorobám

Choroby kontrolované mnoha geny s relativně slabým účinkem jsou zodpovědné za velkou část lidských chorob. Sem patří např. většina kardiovaskulárních onemocnění i 90% případů rakoviny. Typickým příkladem takového geneticky podmíněného infekčního onemocnění je leishmaniáza. Tato choroba působená parazity rodu Leishmania, které napadají makrofágy obratlovčího hostitele. Projevy onemocnění se mohou měnit od lokalizovaných kožních lezí po životu nebezpečné napadení vnitřních orgánů. naše laboratoř využívá ke studiu genetických aspektů tohoto onemocnění originálního modelu tzv. rekombinantních kongenních myší, což jsou kmeny, které se vzájemně liší jen v malém počtu genů. Našli jsme řadu míst v myším genomu, které podmiňují vnímavost k tomuto parazitárnímu onemocnění a v současné době se snažíme přesně identifikovat příslušné geny. Několik z genomových oblastí, které kontrolují odpověď k leishmaniáze, pravděpodobně ovlivňuje také vnímavost k dalším infekcím, což naznačuje, že jejich charakterizace přispěje k obecnému pochopení vnímavosti k infekčním chorobám.

 

Podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině.

Poslední změna: 11. říjen 2019