Výzkum

Myší modely, jednoduché epitely, fibróza, IBD, karcinogeneze

V posledních letech je naším hlavním výzkumným zájmem organizace a dynamika cytoskeletu, buněčná adheze a buněčná signalizace. Konkrétně se zaměřujeme na regulaci aktinových mikrofilamentů závislých na plektinu, cytoarchitekturu intermediálních filament, signalizaci zprostředkovanou adhezí a buněčnou motilitu pomocí molekulárně biologických postupů v různých typech buněk odvozených od transgenních myších modelů. Současné zaměření naší laboratoře je definováno třemi základními směry výzkumu: 1) identifikace genů s unikátními funkcemi v jednoduchých epitelech; 2) příprava myších modelů s inaktivovanými vybranými geny; a 3) fenotypová charakterizace připravených myších modelů zaměřených na genové funkce v kontextu zdravých a nemocných epitelů GIT. Náš výzkum má praktické aplikace pro pochopení fibrózy jater, zánětlivých střevních onemocnění (IBD) a karcinogeneze.

 

 

Poslední změna: 2. říjen 2019