Oddělení strukturní biologie

 

Výzkumná témata

Protein crystallography, structure-based drug design, antibody engineering. [pokračovat]

 

Výzkumné zprávy

2017-2019
2015-2016
2013-2014
2011-2012
2009-2010
2008
2007

 

 

Naše laboratoř strukturní biologie se zabývá určováním trojrozměrných struktur široké škály bílkovin a jejich komplexů, a to pomocí metod proteinové krystalografie. Molekuly bílkoviny uspořádané do pravidelného krystalu jsou vystaveny velice intenzivním paprskům rentgenového záření (o vlnové délce kolem 10-10 m). Z toho, jakým způsobem dochází k rozptylu rentgenového záření krystalem lze pomocí matematických metod zrekonstruovat struktury molekul tvořících krystal.

Informace o trojrozměrné struktuře je nezbytná k pochopení funkce bílkoviny, jejích vlastností a může též být využita při návrhu nových léčiv. Příkladem takových bílkovin, kterými se oddělení v současnosti zabývá, jsou proteáza (enzym štěpící bílkoviny) z viru HIV, potenciální léčebné monoklonální protilátky a některé bílkoviny charakteristické pro lidské nádory (galektin 4 a karbonická anhydráza 9).

 

Podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině.

Poslední změna: 9. červenec 2020