Oddělení buněčné a vývojové biologie

 

Výzkumná témata

Kmenové buňky, buněčné signalizační dráhy, střevní epitel, rakovina, poruchy krvetvorby . [pokračovat]

 

Výzkumné zprávy

2017-2019
2015-2016
2013-2014
2011-2012
2009-2010
2008
2007

 

 

Osud každé buňky v těle ovlivňuje relativně malé množství tzv. signalizačních drah, které určují většinu důležitých fyziologických dějů a zajišťují tak správné fungování těla. Jedna taková důležitá signální dráha je založena na skupině proteinů zvaných Wnt. Proteiny Wnt působí jako „morfogeny“, protože řídí dělení, diferenciaci a přežívání buněk v různých typech embryonálních i dospělých tkáních. Chybné spouštění této signalizace způsobuje rakovinu střeva, kůže, jater, mléčné žlázy a dalších orgánů.

Vazba roteinů Wnt na buněčné receptory zvané Frizzled spouští vnitrobuněčné děje, kterých se účastní klíčová bílkovina β-katenin. Vazba proteinů Wnt na membránové receptory vyvolává vzájemně provázané biochemické reakce, jejichž výsledkem je výrazný nárůst množství β-kateninu  v buňce a jeho vstup do buněčného jádra. V jádře se β-katenin váže na tzv. transkripční faktory rodiny TCF/LEF, což vede k přepisu skupiny tzv. cílových genů. Řada těchto genů je již známá, ale většina jich zřejmě teprve čeká na objevení a podrobnou charakterizaci.Konečným výsledkem signalizace Wnt je pak syntéza celé řady proteinů a s tím související celková změna v chování buňky (zastavení vyzrávání a zahájení dělení).

Hlavním tématem naší laboratoře je vyhledávání genů, které jsou „zapínány“ signalizací Wnt v savčích buňkách, a to zejména ve sliznici střeva, v játrech, a také v nádorech střevního nebo jaterního původu. Výsledky tohoto výzkumu by mohly přispět k vysvětlení molekulárních mechanismů rozhodujících o fungování zdravých buněk a jejich přeměně v buňky nádorové. Takové základní poznatky jsou předpokladem k racionálnímu hledání postupů bránících vzniku a růstu nádorů.

 

Podrobnější informace jsou k dispozici v angličtině.

Poslední změna: 9. červenec 2020