Seminar – Libor Macůrek

  • Date & Time: 25. 6. 2014  |  15:00
  • Location: IMG, Milan Hašek Auditorium

“Polo-like kinase 1 inhibits DNA damage response during mitosis”


“Polo-like kinase 1 inhibits DNA damage response during mitosis” Macurek_Libor