Přihlaste se do PhD programu

Máme téma i pro vás. Zpracujte svou dizertaci pod vedením špičkových vědců a spolu s více než 100 PhD studenty z celého světa. Uzávěrka on-line přihlášek je 29. 2. 2024.

Od genů k funkci

Naším cílem je porozumět vývoji a fungování buněk, tkání a orgánů na molekulární úrovni.

HP Slider Services

Výzkumný servis pro vaše projekty

Jsme prodlouženou rukou vašeho výzkumu. Pomůžeme vám s analýzou dat, zajistíme přístup k pokročilým přístrojům a na míru vám připravíme biologické modely či monoklonální protilátky.

Slider Technology Transfer

Přenos výsledků výzkumu do praxe

Pomůžeme vám zorientovat se v oblasti duševního vlastnictví, najdeme pro vás vhodného komerčního partnera – a během všech jednání vám budeme po boku.

Apply for the PhD programme

We have a topic even for you. Work on your thesis under the guidance of top scientists and together with more than 100 PhD students from all over the world. On-line application deadline is 29 February 2024.

From genes to function

Our goal is to understand how cells, tissues and organs develop and function at the molecular level.

HP Slider Services

Research service for your projects

We are the extended arm of your research. We can help you with data analysis, provide access to advanced instruments and tailor biological models or monoclonal antibodies.

Slider Technology Transfer

Transfer of research results into practice

We’ll help you navigate the intellectual property landscape, find the right commercial partner for you – and be by your side in all negotiations.

 • 26

  výzkumných skupin

 • 535

  pracovníků

 • 120

  publikací v prestižních vědeckých časopisech ročně

 • 96

  aktuálně řešených projektů

 • 41

  patentů

 • 26

  research groups

 • 535

  employees

 • 120

  publications in prestigious scientific journals every year

 • 96

  projects currently underway

 • 41

  patents

Nejbližší akce

4. 3. 2024

Přednáška pro nevědce a nevědkyně – „Co nás činí lidmi? Struktura a evoluce lidského genomu“

8. 4. 2024

Processing and Analysis of Microscopic Images in Biomedicine

14. 5. 2024

AI-based Segmentation and Tracking

7. 10. 2024

Microscopy Methods in Biomedicine

Všechny akce

Představujeme skupinu

Vyhledávání osob

Upcoming Events

4. 3. 2024

Přednáška pro nevědce a nevědkyně – „Co nás činí lidmi? Struktura a evoluce lidského genomu“

8. 4. 2024

Processing and Analysis of Microscopic Images in Biomedicine

14. 5. 2024

AI-based Segmentation and Tracking

7. 10. 2024

Microscopy Methods in Biomedicine

All Events

Featured Group

People Search