PhD Programme

Udělejte 1. krok ve své výzkumné kariéře pod vedením špičkových vědců z IMG a po boku studentů z celého světa.

Take the 1st step in your research career under the guidance of top scientists from IMG and by the side of students from all over the world.

rozsáhlý výběr témat

špičkové vybavení a zázemí

komunikace v angličtině

wide selection of topics

state-of-the-art equipment and facilities

communication in English

Save the date for your application and interview

Proč studovat PhD právě u nás?

Why study a PhD with us?

Jako doktorandi na IMG získáte

Finanční ohodnocení a doktorandské stipendium

Ubytování pro nastupující studentky a studenty

5 týdnů dovolené + 3 sick days

Možnost umístění dětí do dětské skupiny či školky

Kurzy angličtiny zdarma

Penzijní připojištění a další výhody

As a PhD student at IMG you will receive

Financial reward and doctoral stipend

Accommodation for new students

5 weeks holiday + 3 sick days

Option to place children in a playgroup or kindergarten

Free English courses

Superannuation and other benefits