Teaching (in Czech)

Molekulární biologie rakoviny (V. Kořínek)

Přednáška je zaměřená na molekulární a buněčnou biologii zdravé a nádorové tkáně a na molekulární mechanismy vzniku a postupu (progrese) některých “modelových” rakovinných onemocnění. Většina přednášek obsahuje informaci o moderních metodických přístupech studia funkce genu, a to zejména o technikách využívajících pokusné myši (tzv. knockout a knock-in, transgeneze atd.) a o metodách interference RNA (RNAi) a čipových technikách. Kurs, který je určen převážně pro studenty magisterského studia, se skládá celkem ze 13 základních přednášek na témata uvedená v sylabu.

Informace o předmětu v SIS UK – MB150P89.

 

Sylabus

1. základní vlastnosti nádorové tkáně
2. kmenové buňky
3. nádorové kmenové buňky
4. mechanismy poškození DNA a její opravy; signální kaskády aktivované poškozením DNA
5. onkogeny
6. nádorové supresory
7. buněčné signalizační kaskády a jejich role v transformaci
8. stádia růstu nádoru a metastázy
9. role imunitní odpovědi a možnosti léčby nádoru

 

Prezentace k přednáškám (stránka chráněná heslem)

Histokurs 2014 (stránka chráněná heslem)

 

Specializovaný kurz pro studenty doktorských studijních programů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Informace o předmětu Portal UPOL – DSPL/C003 Terapeutické možnosti kmenových buněk (L. Láníková).

Last change: February 29, 2016