Laboratory of Cell and Developmental Biology

Teaching (in Czech)

Výuka

Molekulární biologie rakoviny – Přírodovědecká fakulta UK Praha

Přednáška je zaměřená na molekulární a buněčnou biologii zdravé a nádorové tkáně a na molekulární mechanismy vzniku a postupu (progrese) některých “modelových” rakovinných onemocnění. Kurs je určen převážně pro studenty magisterského studia s biologickým nebo biochemickým zaměřením.

Informace o předmětu v SIS UK – MB150P89.

Sylabus

1.základní vlastnosti nádorové tkáně
2.kmenové buňky
3.nádorové kmenové buňky
4.mechanismy poškození DNA a její opravy; signální kaskády aktivované poškozením DNA
5.onkogeny
6.nádorové supresory
7.buněčné signalizační kaskády a jejich role v transformaci
8.stádia růstu nádoru a metastázy
9.role imunitní odpovědi a možnosti léčby nádoru

Prezentace k přednáškám (stránka chráněná heslem)

Histokurs 2014 (stránka chráněná heslem)

Specializovaný kurz pro studenty doktorských studijních programů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Informace o předmětu Portal UPOL – DSPL/C003 Terapeutické možnosti kmenových buněk (L. Láníková).