Pokroky v molekulární biologii a genetice

  • Termín: 30.10.2017 - 10.11.2017
  • Místo: ÚMG, Posluchárna Milana Haška

 

Kurz je určen pro doktorandy v oboru biomedicíny a začínající vědecké pracovníky, ev. i pro magisterské studenty. Cílem kurzu je poskytnout informace o vědeckých pokrocích na mezioborovém poli molekulární biologie, genetiky a biomedicíny s některými biotechnologickými pohledy.

 

pozvánka pozvánka v pdf

 

 

Více informací o kurzu a online přihláška – http://pokroky.img.cas.cz.

Termín registrace: 25. 10. 2017