Akce pro veřejnost

Den otevřených dveří

Poznejte, jak děláme vědu na Ústavu molekulární genetiky! Na dni otevřených dveří vám ukážeme zákulisí vybraných laboratoří, špičkové laboratoře světelné a elektronové mikroskopie či např. náš rybí chov.

Chybět nebudou ani zajímavé přednášky o aktuálních tématech, která rezonují vědou a společností.

Příští den otevřených dveří na IMG se uskuteční na podzim 2024. Podrobnější informace budou zveřejněny na našich webových stránkých.

Týden Akademie věd České republiky

Týden Akademie věd ČR zahrnuje přednášky, výstavy, akce na pracovištích, promítání dokumentárních filmů, workshopy a další aktivity napříč všemi vědeckými obory.

Během této akce si na IMG vyzkoušíte řadu laboratorních technik (v minulosti např. izolaci DNA z ovoce). Připraveny máme i zajímavé přednášky (v minulosti např. o rozmanitém lidském genomu) a četné výstavy.

Pokroky v molekulární biologii a genetice

Pro doktorandy biologických a biomedicínských oborů v 1. a 2. ročníku pořádáme dvoutýdenní kurz o nejnovějších vědeckých pokrocích na poli molekulární biologie, genetiky, biomedicíny a biotechnologie.

Kurz s více než 45letou tradicí je akreditovaný na Univerzitě Karlově v Praze pod označením MPGS0034. Navštívit jej mohou i zájemci z řad veřejnosti i jiných studijních oborů.

Příští kurz se uskuteční na podzim 2024. Podrobnější informace budou zveřejněny na našich webových stránkých.