Ústav v číslech

Na Ústavu molekulární genetiky studujeme – v rámci desítek grantových projektů – fenomény z oblasti molekulární biologie a biomedicíny. Naši vědečtí pracovníci každoročně publikují stovky vědeckých článků v prestižních mezinárodních časopisech.

To vše je možné i díky našim partnerům. Spolupracujeme s desítkami výzkumných institucí z celého světa a formou komerčních licencí využívá výsledky našeho výzkumu řada podniků.

Podrobnější statistiky ke dni 31. 12. 2022 naleznete níže:

Zaměstnanci
Celkový počet535
Přepočtený počet471
Z toho
PhD studenti107
Ve vědeckých útvarech255
V servisních útvarech221
Administrativních pracovníků59
Věková struktura vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve vědeckých skupinách v přepočtu na FTE
 mužiženycelkem
do 30 let41,4245,4286,84
31-40 let45,0040,5085,50
41-50 let28,7825,2053,98
51-60 let17,9511,0028,95
nad 60 let13,407,1920,59
celkem146,55129,31275,86
Počet odpřednášených hodin na VŠ za rok 2021
683 (319 letní semestr, 364 zimní semestr)
Struktura finančních zdrojů v roce 2021 (v tisících Kč)
investiční celkeminvestiční
(bez stavebních)
neinvestiční
Institucionální podpora AV ČR83 89957 989238 350
Účelové prostředky (granty, aj.) ČR187 654187 654344 966
– z toho Operační program Věda Výzkum Vzdělávání (OP VVV)187 654187 65421 035
Ostatní granty, včetně zahraničních838321 203
Tržby z výzkumu a vývoje0031 908
Průměrná měsíční mzda (za rok 2021) v Kč45 169
Členství IMG v právnických osobách
Název právnické osobyIdentifikační číslo
Infrafrontier GmbHDE291307064
Technologické centrum Praha z.s.p.o.60456540
Budova
Celková podlahová plocha12 500 m2
Plocha laboratoří4 500 m2