Ústav v číslech

Na Ústavu molekulární genetiky studujeme – v rámci desítek grantových projektů – fenomény z oblasti molekulární biologie a biomedicíny. Naši vědečtí pracovníci každoročně publikují stovky vědeckých článků v prestižních mezinárodních časopisech.

To vše je možné i díky našim partnerům. Spolupracujeme s desítkami výzkumných institucí z celého světa a formou komerčních licencí využívá výsledky našeho výzkumu řada podniků.

Podrobnější statistiky ke dni 31. 12. 2022 naleznete níže:

Zaměstnanci
Celkový počet535
Přepočtený počet471
Z toho
PhD studenti94
Ve vědeckých útvarech255
V servisních útvarech221
Administrativních pracovníků59
Věková struktura vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve vědeckých skupinách v přepočtu na FTE
 mužiženycelkem
do 30 let27,5245,0972,61
31-40 let40,8549,8590,70
41-50 let26,2627,9054,16
51-60 let17,4713,9031,37
nad 60 let15,216,4721,68
celkem127,31143,21270,52
Počet odpřednášených hodin na VŠ za rok 2022
683 (319 letní semestr, 364 zimní semestr)
Struktura finančních zdrojů v roce 2022 (v tisících Kč)
investiční celkeminvestiční
(bez stavebních)
neinvestiční
Institucionální podpora AV ČR57 95536 481262 487
Účelové prostředky (granty, aj.) ČR00336 118
Ostatní granty (vč. zahraničních)559 831
Tržby z výzkumu a vývoje0041 716
Průměrná měsíční mzda (za rok 2021) v Kč45 169
Členství IMG v právnických osobách
Název právnické osobyIdentifikační číslo
Infrafrontier GmbHDE291307064
Technologické centrum Praha z.s.p.o.60456540
Budova
Celková podlahová plocha12 500 m2
Plocha laboratoří4 500 m2