Vybavení a technologie

Výzkumní pracovníci z IMG i externích organizací mohou v rámci spolupráce pro svůj výzkum využít vybavení našich výzkumných servisů i velkých národních výzkumných infrastruktur.

Pro zjištění kontaktu na příslušné pracoviště klikněte na odkaz u daného zařízení.

Zobrazovací technologie

Světelná mikroskopie – pokročilé světelné a fluorescenční mikroskopy mj. s technologií kvantitativního fázového zobrazování (QPI), laserového skenování (LSCM), stimulované deplece emise (STED), lokalizační mikroskopie (STORM) či obnovení fluorescence po fotovybělení (FRAP).

Elektronová mikroskopietransmisní elektronové mikroskopy (JEOL) a kryozařízení, mikrotomy Leica pro automatizovanou i manuální přípravu vzorků.

Sekvenace

Zpracování a sekvenace nukleových kyselin – zařízení pro sekvenaci DNA a RNA vzorků (sekvenátory Illumina NextSeq 500 a Oxford Nanopore Minion Mk1b), pro přípravu genomových knihoven a sekvenaci transkriptomu (10x Genomics Chromium Controller a Bio-Rad ddSEQ) a pro detekci hledaných genů a mutací (microarray platforma Illumina BeadStation 500 a čtečka PerkinElmer EnVision Plate Reader).

Zpracování a sekvenace proteinů – zařízení pro proteolýzu, separaci peptidů (kapalinový chromatograf UHPLC Ultimate 3000) a proteomickou analýzu (spektrometr Orbitrap Exploris 480).

Charakterizace a třídění buněk

Cytometrie – zařízení pro průtokovou laserovou cytometrii (BD FACSymphony Flow Cytometer, Luminex Amnis ImageStream X Mk II), buněčné sortery (BD Influx Cell Sorter, BD Biosciences FACSAria IIu a Miltenyi Biotec autoMACS Pro Separator) a software pro pokročilou analýzu obrazu (FlowJo).

Vysoce výkonný screening

Identifikace a vývoj nových molekulárních sond a terapeutických sloučenin a biochemické profilování – systémy pro High-Throughput Screening, High-Content Screening a Compound Management (včetně kontroly kvality).

Výzkumná infrastruktura CZ-OPENSCREEN provozuje také mezinárodní knihovnu sloučeninProbes & Drugs.

Fenotypizace

Zařízení pro měření imunologickýchbiochemických parametrů a kardiovaskulárních, zrakových, sluchových, plicních a neurologických funkcí laboratorních zvířat. 

Přístroje pro pokročilou vizualizaci embryií a tkání, metabolické, metabolomické a histopatologické studie, vybavení pro bioinformatické vyhodnocení získaných dat.

Součástí Českého centra pro fenogenomiku je i jednotka pro přípravu nových mutantních linií.