Vybavení a technologie

Výzkumní pracovníci z IMG i externích organizací mohou v rámci spolupráce pro svůj výzkum využít vybavení našich výzkumných servisů i velkých národních výzkumných infrastruktur.

Pro zjištění kontaktu na příslušné pracoviště klikněte na odkaz u daného zařízení.

Zobrazovací technologie

Světelná mikroskopie – pokročilé světelné a fluorescenční mikroskopy mj. s technologií kvantitativního fázového zobrazování (QPI), laserového skenování (LSCM), stimulované deplece emise (STED), lokalizační mikroskopie (STORM) či obnovení fluorescence po fotovybělení (FRAP).

Elektronová mikroskopietransmisní elektronové mikroskopy (JEOL).

Výzkumná infrastruktura Czech-BioImaging nabízí také pokročilou analýzu obrazu, konzultace a specializovaná školení.

Sekvenace

Zpracování a sekvenace nukleových kyselin – zařízení pro sekvenaci DNA a RNA vzorků (sekvenátory Illumina NextSeq 500 a Oxford Nanopore Minion Mk1b), pro přípravu genomových knihoven a sekvenaci transkriptomu (10x Genomics Chromium Controller a Bio-Rad ddSEQ) a pro detekci hledaných genů a mutací (microarray platforma Illumina BeadStation 500 a čtečka PerkinElmer EnVision Plate Reader).

Zpracování a sekvenace proteinů – zařízení pro proteolýzu, separaci peptidů (kapalinový chromatograf UHPLC Ultimate 3000) a proteomickou analýzu (spektrometr Orbitrap Exploris 480).

Charakterizace a třídění buněk

Cytometrie – zařízení pro průtokovou laserovou cytometrii (BD FACSymphony Flow Cytometer, Luminex Amnis ImageStream X Mk II), buněčné sortery (BD Influx Cell Sorter, BD Biosciences FACSAria IIu a Miltenyi Biotec autoMACS Pro Separator) a software pro pokročilou analýzu obrazu (FlowJo).

Vysoce výkonný screening

Identifikace a vývoj nových molekulárních sond a terapeutických sloučenin a biochemické profilování – systémy pro High-Throughput Screening, High-Content Screening a Compound Management (včetně kontroly kvality).

Výzkumná infrastruktura CZ-OPENSCREEN provozuje také mezinárodní knihovnu sloučeninProbes & Drugs.

Fenotypizace

Zařízení pro měření imunologickýchbiochemických parametrů a kardiovaskulárních, zrakových, sluchových, plicních a neurologických funkcí laboratorních zvířat. 

Přístroje pro pokročilou vizualizaci embryií a tkání, metabolické, metabolomické a histopatologické studie, vybavení pro bioinformatické vyhodnocení získaných dat.

České centrum pro fenogenomiku nabízí i přípravu nových mutantních liniímodelů nádorových a infekčních onemocnění.

tkáňový automat Leica HistoCore PEGASUS Plus

Příprava histologických vzorků

Kompletní vybavení pro zpracování tkáňových preparátů umožňuje automatizované zpracování tkání (tkáňový automat Leica HistoCore PEGASUS Plus), tvorbu parafínových bloků (zalévací linka Leica HistoCore Arcadia H) a jejich nařezání (rotační mikrotom Leica RM2255), deparafinaci, barvení a odkrývání antigenů.

Zařízení pro přípravu mrazových řezů (kryostat Leica CM1950) a seminativních řezů (vibratom Leica VT1200 S).

X-RAD 225XL

Ozařování buněk a biologických modelů

Ozařovací zařízení pro ozařování a mutagenezi buněčných kultur a malých biologických modelů (myší) s možností regulace dávek záření (X-RAD 225XL).