Sekretariát ředitele

Petr Dráber

Vedoucí

Petr Dráber

Na sekretariátu ředitele zajišťujeme organizační a administrativní agendu ředitele ústavu a předsedy Rady IMG. Připravujeme také podklady pro jednání Rady vedení pracoviště a máme na starosti administrativní agendu tajemnice ústavu a tajemnice Dozorčí rady.

Naši pracovníci vám pomohou s:

  • administrativní agendou při komunikaci s orgány Akademie věd ČR a grantovými agenturami,
  • překladem vědeckých i administrativních textů do angličtiny,
  • zprostředkováním právních služeb pro vaše oddělení.

Vedle toho zajišťujeme evidenci a zpracování veškeré korespondence ústavu a archivaci důležitých dokumentů. Vyřizujeme i agendu spojenou s vedením spisové služby a spravujeme datovou schránku IMG.

Mezi naše další činnosti patří:

  • zpracování výročních zpráv a příprava podkladů pro hodnocení činnosti pracoviště,
  • organizační a administrativní práce spojené se zahraničními styky ústavu,
  • aktualizace interních webových stránek a příprava podkladů pro jednání s pracovišti ústavu,
  • organizace školení zaměstnanců, setkání výzkumných pracovníků, seminářů, výročních konferencí ústavu a řady dalších vnitroústavních i externích aktivit.

Pracovníci sekretariátu

Ředitel RNDr. Petr Dráber, DrSc.
Tajemnice ústavu Mgr. Věra Chvojková, MBA
Zástupce ředitele prof. Mgr. David Staněk, Ph.D.
Vědečtí asistenti Raveendra Babu Mokhamatam, Ph.D.
Mgr. David Sedlák, Ph.D.
Odborná pracovnice Liliia Bahrova, M.Sc.
Sekretářky Jana Jarešová
Leona Krausová
Pověřenkyně pro ochranu osobních údajů JUDr. Jitka Oliberiusová
Administrátorka PhD programu Ing. Mgr. Eliška Koňaříková, Dr. rer. nat.
Překladatelka PhDr. Mgr. Šárka Takáčová