Sekretariát ředitele

Petr Dráber

Vedoucí

Petr Dráber

Na sekretariátu ředitele zajišťujeme organizační a administrativní agendu ředitele ústavu a předsedy Rady IMG. Připravujeme také podklady pro jednání Rady vedení pracoviště a máme na starosti administrativní agendu tajemnice ústavu a tajemnice Dozorčí rady.

Naši pracovníci vám pomohou s:

  • administrativní agendou při komunikaci s orgány Akademie věd ČR a grantovými agenturami,
  • překladem vědeckých i administrativních textů do angličtiny,
  • zprostředkováním právních služeb pro vaše oddělení.

Vedle toho zajišťujeme evidenci a zpracování veškeré korespondence ústavu a archivaci důležitých dokumentů. Vyřizujeme i agendu spojenou s vedením spisové služby a spravujeme datovou schránku IMG.

Mezi naše další činnosti patří:

  • zpracování výročních zpráv a příprava podkladů pro hodnocení činnosti pracoviště,
  • organizační a administrativní práce spojené se zahraničními styky ústavu,
  • aktualizace interních webových stránek a příprava podkladů pro jednání s pracovišti ústavu,
  • organizace školení zaměstnanců, setkání výzkumných pracovníků, seminářů, výročních konferencí ústavu a řady dalších vnitroústavních i externích aktivit.

Pracovníci sekretariátu